Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupunki mukaan kunta-alan energiatehokkuussopimukseen

Lieksan kaupunki mukaan kunta-alan energiatehokkuussopimukseen

Ilmastosuunnitelman laatiminen pyritään ajoittamaan lainsäädännön päivityksen mukaisesti

Lieksan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn on tulossa valtuustoaloite kaupungin ilmasto-ohjelman laatimisesta sekä paikallisten toimenpiteiden hakemisesta ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja torjumiseksi.

Lieksan kaupunki on tehnyt vuosia systemaattista työtä hiilidioksidi- ja metaanipäästöjen vähentämiseksi ja on mukana valtakunnallisessa Hinku-verkostossa. Hinku on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkoston tavoitteena on 80% päästöjen vähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Lieksan kaupungin strategiassa ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen on tunnistettu merkittävinä taustatekijöinä ja nämä ovat vaikuttaneet strategian sisältöön sekä toimenpideohjelmaan. Yhtenä strategian painopistealueena biotalouden kehittäminen.

Ilmastoystävällisempiä ratkaisuja tehdään koko kaupunkiorganisaatiossa. Lieksan kaupunki on luopunut lähes kokonaan öljylämmityksestä ja korvannut sen muilla kestävillä energiamuodoilla. Energiatehokkuuteen kiinnitetään huomiota peruskorjauksissa ja uudisrakentamisissa. Kaupunki myös suosii puurakentamista uudiskohteissaan. Valaistusten uusimisten myötä siirrytään käyttämään vähäenergisiä led-lamppuja, ruokahuollossa vähennetään hävikkiä ja mahdollisuuksien mukaan suositaan lähellä tuotettuja raaka-aineita. Metsien hoidon suunnittelussa otetaan huomioon metsien parempi kasvu ja siten suurempi hiilidioksidin sitominen. Kaupunki edistää myös autojen sähkölatausmahdollisuutta yhteistyössä yritystoimijoiden kanssa.

Kaupungin vesihuoltoliikelaitos on tehnyt esisopimuksen jätevesilietteen toimittamisesta teollisuuskylään perustettavalle biokaasulaitokselle. Samalla vesihuolto luopuu jätevesilietteen kompostoinnista, mikä osaltaan myös vähentää lietteen käsittelyn hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Lieksan kaupunki on edistänyt ilmastonmuutosta hillitsevän yritystoiminnan kehitystä ja tekee järjestelmällistä työtä raideliikenteen kehittämiseksi sekä Joensuusta Lieksan kautta Kontiomäkeen ulottuvan rataosuuden sähköistämiseksi.

-Lieksan kaupungin on tarkoituksenmukaista jatkaa työtä kohti hiilineutraalia kuntaa ja liittyä myös kunta-alan energiatehokkuussopimukseen, toteaa kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen. Kunta-alan energiatehokkuussopimus on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunta-alalla. Sopimukseen liittyminen mahdollistaa valtion tuen energiatehokkuusinvestointeihin, jolloin investointien tekeminen kannattavasti paranee.

Ilmastosuunnitelman laatimiseen liittyvä hallituksen esitys on tällä hetkellä eduskunnan valmistelussa. Kaupunginjohtaja Määttänen näkee järkevänä odottaa eduskunnan päätöstä ennen kaupungin oman suunnitelman laatimista. -On todennäköistä, että ilmastosuunnitelman tekemiseen velvoittava laki tullaan hyväksymään ja kunnille tullaan antamaan myös tukea suunnitelmien laatimiseen, kaupunginjohtaja taustoittaa. -Ilmastosuunnitelman tekeminen ei ole tarkoituksenmukaista ennen kuin lainsäädännön sisältö on täsmentynyt, ja suunnitelman laatiminen kannattaa ajoittaa siten, että mahdollinen tuki on käytettävissä, Määttänen jatkaa.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina 24.10.2022. Asia esityslistalla

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

p. 040 1044 001 / jarkko.maattanen@lieksa.fi

Koulun aulatila, josta nousee leveät portaat toiseen kerrokseen.