Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupunki ja PKO kehittävät yhteistyössä Kolin alueen matkailua

Lieksan kaupunki ja PKO kehittävät yhteistyössä Kolin alueen matkailua

Lieksan kaupungin strategian 2030 ja toimenpideohjelman tavoitteena on lisätä kaupungin elinvoimaa sekä edistää työllisyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta edistetään sekä Lieksan keskustaajaman että Kolin alueella yritystoiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi. Kolin alueella yksi Lieksan kaupungin matkailuvision 2050 tavoitteista on kestävän ja vastuullisen matkailun kehittäminen ja edistäminen.

Lieksan kaupunki ja PKO ovat keskustelleet eri kehittämisvaihtoehdoista Kolilla. Tässä yhteydessä Lieksan kaupunki on ehdottanut Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle (PKO) Kolin kylän alueella maa-alueiden vaihtokauppaa. Lieksan kaupunki ja PKO:n hallitus käsittelevät maa-alueiden vaihtokauppaa lähipäivinä. Vaihtokaupan myötä Lieksan kaupunki saisi Loma-Kolilta noin 8,5 hehtaarin maa-alueen. Kyseinen alue sisältää entisen laskettelurinteen alueita sekä parkkipaikan ja sen ympäristön maa-alueita. PKO puolestaan saisi noin 2 hehtaarin kokoisen maa-alueen Kolin kylällä olevan Sale-myymälän välittömässä läheisyydessä.

Kolin alueen matkailijamäärät ovat viime vuosina merkittävästi kasvaneet ja tämän kehityksen uskotaan ja toivotaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Lieksan kaupungin, PKO:n sekä Metsähallituksen yhteinen tahtotila on siirtää matkailijoiden majoittumisen painopistettä Kolin kansallispuiston ulkopuolelle. Maa-alueiden vaihtokauppa mahdollistaisi sen, että PKO voisi rakentaa Kolin kylän alueelle uuden hotellin. Maavaihtokaupan lisäksi olemme PKO:n kanssa keskustelleet siitä, että aloittaisimme strategisen yhteistyön Loma-Kolin alueen kehittämiseksi, Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sanoo.

Toteutuessaan maanvaihtokauppa on lähtölaukaus sekä kestävän matkailun kehittämiselle Kolin kylän alueella että Loma-Kolin alueen jatkokehittämiselle. Jos asiat etenevät suunnitellusti, nyt on aika kääriä hihat ja tehdä tarvittavat selvitystyöt sekä suunnitelmat. Hankkeiden yksityiskohdista kerromme tarkemmin suunnittelun edistyessä. Käytyjen keskustelujen pohjalta voi todeta PKO:lla, Lieksan kaupungilla ja Metsähallituksella olevan yhteinen tahtotila edistää kestävää matkailua sekä Lieksan alueen elinvoimaa, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.

PKO on vuodesta 1996 lähtien valtion vuokralaisena kehittänyt kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti Kolin kansallispuistossa sekä Break Sokos Hotel Kolia että Ukko-Kolin laskettelurinteitä. PKO on osoittanut sen, että osuuskaupalla on ollut kyky ja halu toimia yhteistyössä ministeriön ja Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa alueen ainutlaatuista luontoa kunnioittaen. Uusin käytännön esimerkki tästä on PKO:n halu kehittää sekä Loma-Kolin aluetta että vastata kasvaneeseen kysyntään lisäämällä alueen majoituskapasiteettia nimenomaan Kolin kylälle. Nämä molemmat toimet laajentaisivat matkailun painopistettä myös kansallispuiston ulkopuoliselle alueelle. Kolin kansallispuiston luonnon suojelun sekä Kolin kansallismaiseman ytimen maisema-arvojen vaalimisen näkökulmasta toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan edellytyksiä matkailutoimintojen ja majoituspalveluiden kehittämiselle Kolin kylän ja Loma-Kolin suunnalla, ovat tervetulleita ja ympäristöministeriön pitkän aikavälin linjausten mukaisia, toteaa ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, joka on ministeriön puolelta luotsannut Kolin kansallispuistoa sen perustamisesta 1991 asti.

 

Lisätietoja:

Lieksan kaupunki, kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, p. 040 104 4001
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO), toimitusjohtaja Juha Kivelä, p. 050 330 2060
Ympäristöministeriö, ympäristöneuvos, Jukka-Pekka Flander, p. 029 525 0064