Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupungille koordinaatioryhmä tukemaan Kolin Iso Kuva 2050 –tavoitteiden toteutumista

Lieksan kaupungille koordinaatioryhmä tukemaan Kolin Iso Kuva 2050 –tavoitteiden toteutumista

Lieksan kaupunki ja Juuan kunta ovat työstäneet yhdessä alkuvuodesta 2017 alkaen Kolin iso kuva 2050 –kehittämishanketta. Lieksan kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina nimetään jatkon kehittämishankkeelle koordinaatioryhmä.

 

-Kolin ison kuvan taus­tal­la on Lieksan kaupungin tavoite Kolin alu­een osayleiskaavatyön käyn­nis­tä­mi­ses­tä, samoin kuin Juuan kun­nan yleiskaavatyö Ah­mo­vaa­ran alueesta, taustoittaa työtä Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen. –Kahden kunnan yhteinen kehittämissuunnitelma edesauttaa laajemman alueen tavoitteiden saavuttamista.

 

Kolin iso kuva 2050 -kehittämishankkeen kohdealueella on useita toi­mi­joi­ta ja investointihankkeita. –Tämän vuoksi on tarpeellista pe­rus­taa keskeisten toimijoiden muodostama koordinaatiotyöryhmä oh­jaa­maan ja tukemaan aluekokonaisuuden kehittymistä ke­hit­tä­mis­hank­kei­den tavoitteiden mukaisesti, kaupunginjohtaja Määttänen kertoo.

 

Keskeisiksi toimijoiksi hankkeen tavoitteiden edistämisessä on nimetty Lieksan kaupungin lisäksi muun muassa Metsähallitus, Juuan kunta, ELY-keskus, Poh­jois-Kar­ja­lan maakuntaliitto, Invest in Finland ja Suomen Luon­non­suo­je­lu­liit­to.

 

-Tämän lisäksi koordinaatioryhmän kokoonpanoa täydennetään tarvittaessa aihealueesta riippuen uusilla yhteistyötahoilla, Määttänen Lieksasta summaa.

 

Lieksan kaupunginvaltuusto ja Juuan kunnanvaltuusto ovat hyväksyneet keväällä 2018 Sweco Ympäristö Oy:n laatiman, Kolin iso kuva 2050 –loppuraportin.

 

- Samassa yhteydessä kunnat ovat päättäneet, että Koli-Ahmovaaran osalta jatketaan alueen suunnittelua siten, että yhteinen osayleiskaavatyö aloitetaan loppuvuonna 2018. Tätä työstämme parhaillaan eteenpäin.

 

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, Lieksan kaupunginjohtaja, p. 04010 44001

Markus Hirvonen, Juuan kunnanjohtaja, p. 04010 42001