Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Kuntatekniikan asiakaskysely palvelujen kehittämisen pohjana

Kuntatekniikan asiakaskysely palvelujen kehittämisen pohjana

Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos toteutti asiakaskyselyn palveluistaan 12.6.-2.7.2023. Sähköisellä Webropol-kyselyllä. Linkki kyselyyn oli saatavilla kaupungin verkko- ja Facebook-sivuilla. Lisäksi kyselyyn oli mahdollista vastata paperisella lomakkeella. Kyselyyn saatiin 108 vastausta.

Kyselyssä oli yhteensä 15 kysymystä, mm. katuverkon puhtaanapidosta ja kunnosta sekä talvihoidosta, katuvalaistuksesta ja viheralueiden hoidosta. Kysymykset arvioitiin asteikolla 1-5  (Erittäin huonosti, Melko huonosti, Ei hyvin eikä huonosti, Melko hyvin, Erittäin hyvin, En tunne asiaa).

Monivalintakysymyksillä haluttiin selvittää katuasioiden sekä puistopuolen varusteiden, laitteiden ja hoidon kehittämiskohteet sekä katuympäristön ja puistojen yleisestä viihtyvyyttä lisäävät tärkeimmät toimenpiteet. Lisäksi kysymyksillä haluttiin tietoa keskusta-alueen ympäristön viihtyisyyteen vaikuttavista seikoista ja oman asuinalueen tärkeimmistä viihtyvyystekijöistä sekä mistä kuntalaiset saavat tietoa kuntatekniikkaliikelaitoksen palveluista. Kyselyn lopussa oli mahdollisuus vastata yleisiin kysymyksiin, joista viimeinen kysymys liittyi kaupungin katujen ja teiden sekä niiden yhteydessä olevien kevyen liikenteen väylien käyttöön.

Vastausten perusteella kaupungin katujen puhtaanapito, katuvalaistuksen ylläpito ja viheralueiden hoito on melko hyvällä tasolla. Katuverkon väylistä kävely- ja pyöräilyväylien kunto sai huonoimmat tulokset (keskiarvo 2,2), mikä viittaa väylien rakenteelliseen kuntoon. Katuverkon talvihoidon keskiarvoksi muodostui vähän yli 3, mitä voidaan pitää odotettua parempana tuloksena.

Kyselyn vastausten perusteella katuasioissa tulisi ensisijaisesti panostaa päällysteiden kunnossapitoon, lumen poistamiseen kaduilta ja teiltä sekä kävely- ja pyöräilyväyliltä, kävely- ja pyöräilyväylien hiekoittamiseen ja puistopuolella puistonpenkkeihin, roskakoreihin ja leikkipaikkoihin. -Vastaajien mukaan parhaiten katuympäristön viihtyvyyteen voidaan vaikuttaa katupäällysteen kunnon parantamisella ja puistojen yleiseen viihtyvyyteen puhtaanapidolla ja siisteydellä sekä nurmikoiden hoidolla, kertoo kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja.

Ympäristön viihtyisyyteen vaikuttavat seikat keskusta-alueilla ovat tärkeysjärjestyksessä ympäristön siisteys ja puhtaus, ympäristön rauhallisuus ja turvallisuus sekä ympäristön yleiset kauneusarvot. Vastausten mukaan oman asuinalueen tärkeimmät viihtyvyystekijät ovat ympäristön rauhallisuus ja turvallisuus, ympäristön siisteys ja puhtaus sekä alueen luonnonmukaisuus ja vehreys.

Tietoa kuntatekniikkaliikelaitoksen palveluista kyselyn vastaajat kertoivat saavansa parhaiten kaupungin verkkosivuilta (66 % vastaajista), sosiaalisesta mediasta (36 % vastaajista) ja kaupungin ilmoituksesta sanomalehdessä (30 % vastaajista). Vähemmän tietoa liikelaitoksen tarjoamista palveluista vastaajat kokivat saavansa sanomalehden artikkeleista, kaupungin tiedotteista ja muista kanavista.

Kyselyyn saadut vastaukset toimivat pohjana kuntatekniikkaliikelaitoksen kuntalaisille tarjoamien palvelujen kehittämisessä.

 

Lisätietoja:

Ritva Patja, kuntatekniikan päällikkö

ritva.patja@lieksa.fi / 040 1044 704