Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Koli-Ahmovaara strateginen yleiskaava 2040+ on edennyt ehdotusvaiheeseen

Koli-Ahmovaara strateginen yleiskaava 2040+ on edennyt ehdotusvaiheeseen

Lieksan kaupunginhallitus saa käsiteltäväkseen Kolin vaikutusalueen strategisen yleiskaavan 2040+ kaavaehdotuksen maanantaina 4.10.2021. Myös Juuan kunnanhallitus käsittelee kaavaehdotusta samana päivänä. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, asetetaan se nähtäville torstaina 7.10.

Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+ ja sen alue käsittää laajan alueen kuutostieltä koilliseen Juuan kuntarajalle sekä Lieksasta Kolin ja Vuonislahden alueet. Pohjoisessa kaava-alue rajautuu Paalasmaalle ja etelässä Napakalliolle.

Strateginen yleiskaava pohjautuu Kolin matkailuvisio 2050 asiakirjaan ja se tarkastelee yleisellä tasolla alue- ja yhdyskuntarakenteen teemoja laajoina kokonaisuuksina, ja siksi Kolin vaikutusalueen strategisen yleiskaavan oikeusvaikutukset rajataan koskemaan vain kehittämismerkintöjä ja -määräyksiä. Kaava ei ole rakentamista suoraan ohjaava kaava, eikä se korvaa alueella jo olevia osayleiskaavoja. -Strategista yleiskaavaa tulkitaan yhdessä osayleiskaavojen kanssa ja siten se myös ohjaa laadittaessa uusia tai muutettaessa voimassa olevia osayleis- tai asemakaavoja. Strateginen yleiskaava toimii myös työkaluna kuntien kehittämistä koskevia strategioita ja mm. ajallisia toimenpiteitä määriteltäessä, taustoittaa Lieksan kaupungin maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.6.–31.7.2020 ja kaavaluonnos 25.2.–29.3.2021. Molemmissa vaiheissa osalliset saivat ilmaista mielipiteensä kaavasta ja kaavavaiheista pidettiin yleisötilaisuudet Kolilla. Ehdotusvaiheessa ei enää pidetä erillistä yleisötilaisuutta.

Tavoitteena on, että yleiskaava saataisiin kaupunginvaltuuston käsittelyyn tämän vuoden puolella joulukuussa. -Samaan hyväksyntäkäsittelyyn pyritään saamaan myös tarkemmin maankäyttöä ohjaava Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+. Sen kaavaehdotus asetetaan nähtäville hieman strategista kaavaa myöhemmin syksyllä, maankäyttöpäällikkö Haltilahti kuvailee kaavaprosessin etenemistä.

 

Lisätietoja:

Jukka Haltilahti, maankäyttöpäällikkö

jukka.haltilahti@lieksa.fi / 040 1044 840