Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Lieksan kulttuuriperinnön tuki ry:n valituksen Lieksan Mähkönsillan rakennusperintölain mukaisesta suojeluasiasta

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Lieksan kulttuuriperinnön tuki ry:n valituksen Lieksan Mähkönsillan rakennusperintölain mukaisesta suojeluasiasta

Itä-Suomen hallinto-oikeus on tehnyt 14.3.2024 päätöksen rakennusperintölain mukaisesta suojeluasiasta, joka koski Lieksan kulttuuriperinnön tuki ry:n valitusta ns. Mähkönsillasta.

Lieksan kulttuuriperinnön tuki ry teki 23.2.2023 esityksen Lieksan vanhan kaarisillan suojelemiseksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Esityksessä vaadittiin lisäksi vaarantamiskiellon määräämistä. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hylkäsi suojeluesityksen ja vaatimuksen vaarantamiskiellon määräämisestä. Yhdistys valitti ELY-keskuksen päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan, että se ei tutki valitusperusteita, jotka koskevat lainvoimaisia kaavoja ja menettelyjä niihin liittyen. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Hallinto-oikeuden arvion mukaan ELY-keskuksella on ollut riittävät selvitykset suojelupäätösharkinnan tekemiseksi. Valituksenalaisesta päätöksestä ja sen perusteluista ilmenee, että päätös on perustunut kokonaisharkintaan, jossa on punnittu suojelua puoltavia ja sille vastakkaisia seikkoja. Harkinnassa on otettu huomioon kaarisillan suojelua puoltavat kulttuurihistorialliset arvot, sillan merkittävyys sekä sillan merkitys osana maisemaa. Harkinnassa on otettu huomioon myös alueen kaavatilanne ja tuoreen lainvoimaisen asemakaavan sisältö. Päätöksessä on huomioitu lisäksi kaupungin perusteet vastustaa esitystä, kuten muun muassa saatu selvitys sillan huonosta kunnosta, arvioidut korjaustarpeet ja korjauksista kaupungille aiheutuvat merkittävät kustannukset.

Lieksan kaupungin uusi kaupunginjohtaja Pirre Seppänen näkee, että hallinto-oikeuden ratkaisu on tärkeä osoitus siitä, että asiassa on tutkittu kaikki näkökulmat.

-Kaupungilla olisi valmius lähteä tekemään kuntalaisille uutta siltaa nopeastikin, jos valituskierre nyt päättyisi. Tilanteen pitkittyminen on ollut erittäin vahingollista esimerkiksi palvelujen kehittymiselle niin Lieksan ns. alakylälle kuin Rantalaankin, ja kaupungin toiveissa olisi saada turvallinen silta rakennettua mahdollisimman pikaisesti.

Kaupunginjohtaja Seppänen toivoo, että kaikki me lieksalaiset katsomme kaupungin sekä kaupunkilaisten kokonaisetua ja pääsemme asian perusteellisen selvittämisen jälkeen siirtymään seuraavaan vaiheeseen.

-Olisi kohtuullista kaikille osapuolille, että jo vuodesta 2017 käynnissä ollut käsittely saadaan nyt loppuunsa, sillä valituskierre on hidastuttanut Lieksan kokonaiskehitystä.

-Kaupungilla on valmius aloittaa siltaprojekti tänä vuonna, kaupunginjohtaja summaa.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

 

Lisätietoja:

Pirre Seppänen, kaupunginjohtaja, Lieksan kaupunki

p. 040 1044 001 / pirre.seppanen@lieksa.fi

Kaarisilta toistaiseksi suljettu -kyltti, taustalla kaarisilta