Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Elinkeinoelämän myönteinen kehitys ja koronasta johtuvat rahoituksen muutokset siivittivät Lieksan kaupungin hyvään taloudelliseen tulokseen

Elinkeinoelämän myönteinen kehitys ja koronasta johtuvat rahoituksen muutokset siivittivät Lieksan kaupungin hyvään taloudelliseen tulokseen

Lieksan yritystoiminnan kannalta vuosi 2021 oli menestyksekäs, ja elinkeinoelämän kasvuluvut olivat parhaimpien joukossa Suomessa. Kaikkien toimialojen kasvu Lieksassa oli lähes 20 % vuoteen 2020 verrattuna. Yritystoiminnan myönteinen kehitys näkyi muun muassa teollisten työpaikkojen lisääntymisenä Lieksan alueella. Kehitys näkyy myös Lieksan kaupungin tuloksessa, kun kaupungin kunnallis- ja yhteisöverotuotot olivat lähes neljä miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisen talousarvioin tavoite. Verotulojen kasvun lisäksi valtion koronasta johtuva lisärahoitus nosti kaupungin vuosikatetta noin 2,3 miljoonaa euroa alkuperäistä arviota paremmaksi. 8,6 miljoonan euron vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot (4 miljoonaa euroa) ja nettoinvestoinnit (2,5 miljoonaa euroa).

Vuonna 2021 Lieksan elinkeinoelämän kehittämisen kannalta merkittävät kehittämishankkeet etenivät tavoitteiden mukaisesti ja merkittäviä kaavoitushankkeita vietiin eteenpäin. Tulevan sote-keskuksen hankesuunnitelman valmistuminen ja investointiluvan hakeminen sosiaali- ja terveysministeriöstä olivat merkittäviä asioita viime vuonna. Uuden sote-keskuksen toteutuminen varmistaa paitsi terveelliset ja toimivat tilat, niin se myös luo uskoa siihen, että Lieksassa keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan tulevaisuudessakin lähipalveluina.

Kaupungin toimintamenojen osalta vuodelle 2021 asetetut tavoitteet eivät täyttyneet. Toimintamenot ylittyivät henkilöstömenoissa ja toimitilojen tulosyksikössä. Koronapandemian vuoksi palveluiden tuottamista jouduttiin edellisen vuoden tapaan muuttamaan useaan otteeseen, mikä vaikutti erityisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin sekä kansalaisopiston toimintaan. Lisäksi henkilöstömenot ylittyivät varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimialoilla. Toimitilojen tulosta heikensivät energianhinnan merkittävä nousu sekä aiempia vuosia kylmempi ja lumisempi talvikausi.

Lieksan kaupungin panostukset työllisyyden edistämiseen eivät tuottaneet odotettuja tuloksia. Tiedon siirtämisen haasteet ja asiakkaiden tavoitetta vähäisempi saaminen työllisyyspalvelujen piiriin aiheuttivat sen, että tavoitteita ei saavutettu työmarkkinatuen maksuosuuksissa, eikä kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärissä. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin noin 250 000 euroa alkuperäistä talousarviota enemmän.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttäsen mukaan tulevaisuuden kannalta osaavan työvoiman saatavuus tulee olemaan kaupungin ja yritystoiminnan kehittämisen kannalta keskeinen asia, johon on pystyttävä vastaamaan yhteistyössä alueen yritysten ja koulutustoimijoiden kanssa. -Kuntouttavan työtoiminnan siirtyessä vuonna 2023 toimintansa aloittavalle uudelle hyvinvointialueelle on tarkoituksenmukaista muuttaa työllisyyspalveluiden painopistettä siten, että toiminta keskittyy osaavan työvoiman saatavuuden lisäämiseen esimerkiksi työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa kehittämällä, Määttänen sanoo.

Vuoden 2021 toimintamenoissa suurin poikkeama alkuperäiseen talousarvioon verrattuna kohdistui Siun soten kustannuksiin. Kuntayhtymän alijäämän Lieksan kaupungin osuuden kattamiseen jouduttiin varaamaan noin 1,3 miljoonaa euroa talousarvion yhteydessä sovitun maksuosuuden lisäksi. Kaikkiaan kaupungin toimintakate oli -75,1 miljoonaan euroa, joka oli noin 1,6 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikompi.

Investointeja kaupunki teki yhteensä 2,96 miljoonalla eurolla, joista suurimmat olivat Koski-Jaakon kadun ja Sammonkadun peruskorjaukset (yhteensä 1,3 miljoonaa euroa).

Varhaiskasvatuksen käytössä olevan Moisionkadun koulurakennuksen yhteydestä purettiin 50-luvulla rakennettu kivirakenteinen osa, ja liittymäkohtaan rakennettiin uusi puurakenteinen päätyosa. Yrjönhovin hoivakotiin asennettiin sprinkler-järjestelmä ja kaupungintaloon uusittiin ikkunat.

Tilikauden tulos ennen tuloksenkäsittelyeriä on 4,6 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. -Tuloksesta tehdään 2,8 miljoonan euron investointivaraus, jolla varaudutaan Pielisen museon päärakennuksen investointihankkeeseen sekä urheilukentän peruskorjaukseen ja urheilupuiston liikennejärjestelyjen parantamiseen, kaupunginjohtaja Määttänen kertoo. Tilikauden ylijäämä on 2,3 miljoonaa euroa. Kaupungin taseen kertynyt ylijäämä vuoden 2021 tilinpäätöksessä on 26,1 miljoonaa euroa.

Konsernituloslaskelman ylijäämä on 4,06 miljoonaa euroa, mikä on 1,7 miljoonaa euroa heikompi kuin edellisenä vuonna. Konsernituloslaskelmassa Lieksan Kiinteistöt Oy:n tulos vuodelta 2021 on tappiollinen, kuten myös Lieksan kaupungin konsernitilinpäätökseen sisältyvä osuus Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tuloksesta.  

Kaupungin ei tarvinnut nostaa uutta pitkäaikaista lainaa vuonna 2021. Kaupungin lainakanta on 4,73 miljoonaa euroa, 448 euroa asukasta kohti, kun se vuotta aiemmin oli 643 euroa asukasta kohti. Konsernin lainakanta oli 36,88 miljoonaa euroa, eli 3.497 euroa asukasta kohti.

Kaupungin taloudellinen tilanne tällä hetkellä on hyvä. Alkuvuoden 2022 perusteella näyttää siltä, että Siun sote tulee selvästi ylittämään omistajakuntien asettaman talousarvioraamin. Tämä rasittaa kaupungin tulosta sekä vuonna 2022 että tulevina vuosina, kun toteutuneiden kustannusten perusteella määräytyvä hyvinvointialueen rahoitusosuus kasvaa ja kuntien rahoitus pienenee vastaavasti. Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen muistuttaa, että hyvästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta kaupungin on huolehdittava siitä, että sen talous pysyy kestävällä pohjalla. -Tämä tarkoittaa, että palvelutuotantoa on edelleen sopeutettava vähenevän väestön tarpeeseen ja toimintoja on kehitettävä ja tehostettava.

 

 

 

Lisätietoja:

 

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

jarkko.maattanen@lieksa.fi / 040 1044 001

 

Johanna Tähkiö, hallintojohtaja

johanna.tahkio@lieksa.fi / 040 1044 020

Koivupuita kuvattu alhaalta ylöspäin. Vihreiden latvojen välistä näkyy sinistä taivasta.