Viestintäohjeen kuva

Navigation Menu

Viestintäohje

Viestintäohje

Viestinnän perustehtävä on lisätä kaupunkilaisten, yhteisöjen ja kaupungin henkilöstön tiedonsaantia ja vuorovaikutusta. Viestinnällä lisätään yhteisöllisyyttä ja annetaan kuntalaisille mahdollisuus vaikuttaa oman kaupungin asioihin. Viestinnän tulee olla suunnitelmallista ja yhdenmukaista koko kaupunkikonsernissa, ja viestintä on keskeinen johtamisen väline, joka tukee kaupungin strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista.

 

Viestinnällä:

  • tiedotetaan kaupungin tavoitteista, suunnitelmista ja päätöksenteosta sekä palveluista ja toiminnasta
  • luodaan edellytykset avoimelle vuorovaikutukselle ja kuntalaisten mahdollisuuksille vaikuttaa kaupungin toimintaan sekä aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan ja pitämään huolta elinympäristöstään
  • edistetään kaupungin kehittämistä ja lieksalaisten hyvinvointia
  • tehdään kaupunkia myönteisesti tunnetuksi

 

Viestintää on toteutettava suunnitelmallisesti ja yhdenmukaisesti koko kaupungissa ja kaupunkikonserniin kuuluvissa yhtiöissä, ja viestintää ohjaavat Lieksan kaupunkikonsernin viestintäperiaatteet.

Lieksan kaupunkikonsernin viestintäperiaatteet

Graafinen ilme

Graafinen ilme

Lieksan kaupungin ja kaupunkikonsernin viestinnässä käytetään yhtenäistä tyyliä ohjeiston mukaisesti niin typografian, värimaailman kuin logojen osalta.

Vivahteikkaan tarinallinen ilme on saanut inspiraationsa Lieksaa ympäröivästä jylhästä luonnosta sekä seudun värikkäästä kansanperinteestä ja historiasta. Visuaalisuus tavoittelee ikonista tunnistettavuutta ja taianomaista tunnelmaa. Rajat niin faktan ja fiktion kuin menneen, nykyisen ja tulevan välillä on häivytetty. Aika ja ilmiöt sulautuvat pelkistetyssä ilmaisussa vaikuttavan vahvaksi mutta silti lämminhenkiseksi, tunteita herättäväksi viestinnäksi.

Lieksan Graafinen ohjeisto 2020