Vesistötarkkailun kuva

Navigation Menu

Vesistötarkkailu

Vesistötarkkailu


Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos tekee jätevedenpuhdistamoidensa (Lieksa ja Koli) ympäristölupien velvoittamaa vesistötarkkailua.

Lieksanjoen ja Pielisen Mönninselän yhteistarkkailuun osallistuvat Lieksan kaupungin ohella myös Pankaboard Oy:n kartonkitehdas ja Savon Taimen Oy:n Pankakosken kalanviljelylaitos omien ympäristölupien velvoittamina. Tarkkailuohjelma perustuu Joensuun yliopiston Ekologian instituutin vuonna 2009 tekemään velvoitetarkkailuohjelmaan, jonka valvova viranomainen on Pohjois-Karjalan ELY keskus. Vuodesta 2010 tarkkailua tekevänä konsulttina on toiminut Savo-Karjalan ympäristöntutkimus Oy. Vesistöalueen tilaa tutkitaan veden fysikaalis-kemiallisilla analyyseillä ja biologisilla mittareilla. Tarkkailun vuosiraportin 2017 mukaan vedenlaatu Lieksanjoella on hyvä eikä jätevedenpuhdistamon kuormituksia ollut selvästi havaittavissa. Mönninselän vedenlaatu on myös hyvällä tasolla.

Kolin jätevedenpuhdistamon toimintaan liittyvää vesistötarkkailua (Pielinen) on tehty nykymuodossaan vuodesta 2013, jolloin aiemmin ohjelmassa olleiden vesinäytteiden lisäksi tutkitaan myös pohjaeläin- ja piilevänäytteitä. Vuodesta 2010 tarkkailua tekevänä konsulttina on toiminut Savo-Karjalan ympäristöntutkimus Oy. Tarkkailun vuosiraportin 2016 mukaan merkkejä puhdistamotoiminnasta ei ollut havaittavissa.”

 

Vesistöjen tila

Lisätietoa vesienhoidon suunnittelusta ja vesistöjen tilasta

 

Pohjavedet