Kuva vedestä

Navigation Menu

Vedentuotanto ja talousveden laatu

Vedentuotanto ja talousveden laatu

 

Kulutukseen toimitettu vesi on hyvälaatuista pohjavettä eikä varsinaista vedenkäsittelyä tarvita. Verkostoon pumpatun veden pH:n nostaminen neutraaliksi tehdään soodalla ja kalkilla, jotta vesi syövyttäisi vähemmän verkoston metallia osia. Veden hygieenisen laadun turvaamiseksi käytetään UV-desinfiointia.

 

Talousveden mikrobiologista ja kemiallista laatua tarkkaillaan säännöllisesti valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesinäytteitä otetaan sekä raakavedestä että verkostovedestä. Vesinäytteet tutkitaan Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Talousveden laatu täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja laatusuositukset.

 

Veden kovuus vaihtelee Suomessa alueellisesti, joten puhdistukseen (astianpesukone ja pyykinpesukone) käytettävät pesuaineet on valittava paikallisten olosuhteiden mukaan. Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen toimittama talousvesi on pehmeää (kovuus alle 2 °dH ja pH n. 7,6), joten pesuainetta tarvitaan vähemmän kuin kovaan veteen. Pesukoneissa ei tarvitse käyttää vedenpehmennintä tai pehmennyssuolaa (huom. Laitevalmistajan ohjeet).

 

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos on vastuussa laatuvaatimusten täyttymisestä kiinteistön vesijohdon liittymiskohtaan saakka.

 

Vesilaitosyhdistyksen ohjeet hanaveden laadun varmistamiseksi pitkään suljettuna olleiden kiinteistöjen avaamisen yhteydssä.