Tonttijako kuva

Navigation Menu

Tonttijako

Tonttijako

Asemakaavoitetulla alueella rakennuskortteleihin laaditaan tonttijako. Sillä tarkoitetaan korttelikohtaista suunnitelmaa siitä, miten kortteli jakautuu rakennuspaikoiksi eli tonteiksi. Tonttijaolla rakennuskorttelista voidaan muodostaa yksi tai useampi tontti. Tonttijako on mahdollista laatia myös korttelin osaan, mikäli se ei estä tai vaikeuta sopivaa tonttijakoa muissa korttelin osissa.

Tonttijako laaditaan asemakaavoituksen yhteydessä tai erillisenä toimituksena. Se osoitetaan asemakaavassa joko sitovana tai ohjeellisena. Tonttijako on laadittava sitovana, kun alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät.

Tarve tonttijaon laatimiseen tai sen muuttamiseen syntyy tyypillisesti joko kiinteistönmuodostamiseen tai rakennuslupiin liittyvien asioiden yhteydessä. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 82 §:ssä säädetään, että jos tonttijaon laatiminen tai sen muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai maan haltija on sitä hakenut, kunnalla on oikeus periä tonttijaon laatimisen tai sen muuttamisen kustannukset maanomistajalta.

Lisätietoa tonttijaosta ja sen kustannuksista saat rakentamiseen ja kiinteistönmuodostamiseen liittyen Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäytöstä.

 

Yhteystiedot Tonttijako

Kettunen Eeva Toimistosihteeri Pielisentie 3 81700 Lieksa +358 40 1044 712 eeva.kettunen@lieksa.fi