Tontit kuva

Navigation Menu

Asuinontit

Asuintontit

Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäyttö vuokraa ja myy asuinkäyttöön tontteja. Luovutettavien tonttien tulee olla Lieksan kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisesti ensisijaisesti sellaisia, joilla on asemakaava ja tonttijako. Niiden tulee myös olla kytkettynä kunnallistekniseen verkostoon. Tämä tarkoittaa sitä, että vesi- ja viemärilinja sekä katuyhteys on rakennettu ja kohde on sähkönjakelun piirissä. Asemakaavan mukaisia asuintontteja ovat pääkäyttötarkoitukseltaan AO, AP, AR, AKR, AK, AL ja kaikki muut A-alkuiset käyttötarkoitukset.

Varausmenettely

Asuintontti luovutetaan sille, joka sen ensimmäisenä varaa. Tontti varataan kirjallisesti tai sähköisesti. Varaus on voimassa maksuttomana 2 kuukauden ajan, minkä jälkeen varausta voi jatkaa 500 € varausmaksulla 1 vuoden ajan. Vuokrasopimus on tehtävä 1 kuukauden kuluessa varausajan päättymisestä tai muuten varaus raukeaa. Varausmaksu otetaan huomioon jo maksettuna vuokran osana. Jos varaus peruutetaan tai se raukeaa, kaupunki palauttaa puolet varausmaksusta.

Kohteen varausaika voi alkaa vasta siitä, kun kohdetta koskeva asemakaava ja tonttijako ovat lainvoimaiset.

Vuokraus ja lunastus

Asuintontit luovutetaan aina ensin vuokraamalla ja luovutukseen sisältyy rakentamisvelvoite. Kun rakentaminen on edennyt niin, että loppukatselmus on tehty, tontin vuokranneella on mahdollisuus lunastaa tontti itselleen vuokrasopimuksessa määritellyllä tavalla.