Rakennusjärjestys kuva

Navigation Menu

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

 

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista Lieksan kaupungissa.

 

Suunnittelutarvealueet rakennusjärjestyksen liitekartta