Lupiinit

Navigation Menu

Jätehuolto

Jätehuollon palvelutehtävät

Jätehuollon palvelutehtävät

Lieksan kaupunki on antanut jätehuollon palvelutehtävät kunnallisen jätehuoltoyhtiön Jätekukko Oy:n hoidettaviksi. Jätekukon toimialue kattaa 15 kuntaa ja 215 000 asukasta.

  Jätekukko Oy hoitaa mm. jätteiden kuljetukset ja käsittelyn, laskuttaa jätemaksut jätelautakunnan päätösten mukaisesti ja antaa opastusta ja valistusta jätehuollon palveluista ja jätehuollon järjestämisestä.

Jätekukkoon voit olla yhteydessä esimerkiksi, kun
a. haluat liittyä järjestettyyn jätehuoltoon tai haluat muutoksia omiin jätehuoltopalveluihin,
b. tarvitset tietoa jätehuoltopalveluista tai neuvontaa jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn liittyen
c. jätelaskussa on selvä virhe, johon toivot korjausta.

Kaikilla asuinkiinteistöillä ja kunnallisen hallinnon kohteilla on velvollisuus liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Myös vapaa-ajan asunto tulee liittää alueella järjestettyyn jätehuoltoon.

Jätehuollon viranomaistehtävät

Jätehuollon viranomaistehtävät

Jätehuollon viranomaistehtäviä on hoitanut vuoden 2011 alusta alkaen Jätekukon toimialueen osakaskuntien yhteinen Savo-Pielisen jätelautakunta. Jätelautakunta mm. laatii jätehuoltomääräykset ja päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista, hyväksyy jätetaksan, määrää jätemaksut ja käsittelee jätemaksua koskevat muistutukset sekä päättää jätehuollon palvelutasosta. Näitä asioita ei käsitellä enää Lieksan kaupungissa.

Jätelautakuntaan voit olla yhteydessä esimerkiksi, kun
a. tarvitset lisätietoja jätehuoltomääräyksistä tai haluat hakea niistä poikkeamista (esimerkiksi pidennettyä jäteastian tyhjennysväliä),
b. haluat hakea jätemaksun kohtuullistamista tai tehdä muistutuksen jätemaksusta (esimerkiksi, jos kiinteistö on jäänyt tyhjilleen),
c. haluat, että kiinteistö poistetaan jäterekisteristä, kun se on asuinkelvoton tai puretaan.

Jätehuollon valvontatehtävät

Jätehuollon valvontatehtävät

Jätehuollon valvonta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomainen mm. valvoo, että kuntalaiset ja yritykset käsittelevät jätteitä säädösten mukaisesti ja jätehuollon toimijat hoitavat tehtävänsä säädösten mukaisesti. Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo myös roskaamiskieltoa ja velvoittaa roskaantuneen alueen puhdistamiseen.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiseen voit olla yhteydessä esimerkiksi, kun
a. haluat ilmoittaa epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä, kuten jätteiden poltosta, johon pitäisi puuttua,
b. haluat ilmoittaa roskaantuneesta alueesta.

 

Lisää tietoa jätehuollon viranomaistehtävistä, palveluista ja valvontatehtävistä löydät jätekukon sivuilta.

Lajitteluaseman yhteystiedot