Päiväkodit

Navigation Menu

Навигационная цепочка

Päiväkodit

Päiväkodit

         Kaupungin eteläosa

         Kaupungin pohjoisosa


Vuorohoito

Kaikissa Partalanmäen päiväkodin ryhmissä on hoidossa vuorohoitoa tarvitsevia lapsia. Vuorohoito on iltaisin klo 16.30 jälkeen, aamuisin ennen klo 6.30, öisin sekä viikonloppuisin järjestettävää päivähoitoa vuorotyötä tekevien huoltajien lapsille.

Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa järjestetään vain perheen todellisen hoidontarpeen mukaan. Jos vuorohoidontarve peruuntuu syystä tai toisesta (esim. lapsen sairastumisen tai vanhemman työvuoron muutoksen vuoksi), ei lasta tuoda vuorohoitoon. Muutoksista tulee aina ilmoittaa mahdollisimman pian päiväkotiin.

Keskuskoululla, varhaiskasvatuksen esiopetusryhmässä (Esikot) olevien lasten vuorohoito toteutuu Partalanmäellä. Lapset siirtyvät vuorohoitoon Keskuskoululta taksilla etukäteen sovitusti. Aikainen aamuhoito toteutuu Keskuskoululla hoitoaikavarausten mukaan.

Vuorohoidon järjestämisestä sovitaan etukäteen huoltajien kanssa. Huoltajat varaavat lastensa vuorohoidon tarpeet DaisyNetissä kolmen viikon varausjaksoissa ennen uuden suunnitelmajakson alkua.

 

 

PTV контент

PTV контент

PTV контент

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädetään sosiaaliasiamiehen velvollisuudesta neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa (53 §) sekä asiakkaan muistutuksen teko-oikeudesta (54 §). Linkki sosiaaliasiamiesten sivuille: http://www.siunsote.fi/sosiaaliasiamies ja muistutuslomake