Poikkeamislupa kuva

Navigaatiovalikko

Poikkeamislupa

Poikkeamislupa

Rakennusvalvonta on siirtynyt kokonaan sähköiseen arkistointi- ja lupakäsittelyyn.
Rakentamisen lupien hakeminen www.lupapiste.fi

 

Poikkeamislupa tarvitaan jos poiketaan rakentamista koskevista säännöksistä vähäistä enemmän. Niin sanottu vähäinen poikkeaminen voidaan käsitellä ja hyväksyä rakennusluvan yhteydessä.

Poikkeamispäätöstä voidaan hakea rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista ja kielloista kuten rakennuskiellosta. Poikkeaminen edellyttää erityistä syytä. Rakennustarkastuspäällikkö myöntää poikkeamisluvan, kun kysymyksessä on olemassa olevan rakennuksen korvaaminen uudella, rakennuksen laajentaminen tai rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen. Muussa tapauksessa poikkeamisen myöntää kaupunginhallituksen lupajaosto. Poikkeamispäätös ei vielä oikeuta rakentamiseen, päätöksessä määrätään aina aika, minkä kuluessa rakennuslupaa on haettava.

 

Lupapiste.fi palvelu

PTV-sisältö

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

Lisätietoja ja neuvontaa poikkeamisista saa rakennusvalvonnasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli poikkeamisen edellytykset ovat olemassa.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.


Rakennusvalvonnan taksan mukaiset maksut.

Verkkoasiointi
  • Lupapiste
  • Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit rakentamiseen liittyen olla yhteydessä viranomaiseen ja hoitaa lupa-asioinnin.

Palvelupaikat