Soitin

Navigaatiovalikko

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulu (Varhaisiän musiikkikasvatus)


ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKILEIKKIKOULUUN 2021-2022
Ilmoittautuminen Lieksan ja Ilomantsin ryhmiin on alkanut.
Nurmeksen, Valtimon ja Juuan ryhmiin ilmoittautuminen alkaa kun ryhmien kokoontumisajat ovat selvinneet.

Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun (varhaisiän musiikkikasvatus)

Lieksa

maanantai klo 18.00-18.45 *) Kantelemuskari 5-7 v. musiikkiopistolla, opettaja Katja Laidinen
tiistai 13.00-13.45 5-6 v. Partalanmäen päiväkodilla, opettaja Annariina Kaartinen
tiistai 13.45-14.30 3-4 v. Partalanmäen päiväkodilla, opettaja Annariina Kaartinen
tiistai 16.30-17.15 0-3v. musiikkiopistolla, opettaja Annariina Kaartinen
tiistai 17.15-18.00 3-6 v. musiikkiopistolla, opettaja Annariina Kaartinen
torstai 11.30-12.15 0-3v. musiikkiopistolla, opettaja Annariina Kaartinen
torstai 12.30-13.15 Eskarimuskari Keskuskoululla, Koulukatu 16, opettaja Annariina Kaartinen
torstai 14.30-15.15 3-6v. Päiväkoti Oravassa opettaja Annariina Kaartinen
torstai 17.00-17.45 3-6v. musiikkiopistolla opettaja Annariina Kaartinen

       *) Kantelemuskarissa ei tarvitse olla omaa kannelta. Tunnilla soitetaan musiikkiopiston kanteleella.

Ilomantsi

maanantai klo 16.15-17.00 0-3 v. (Pogostan koulun musiikkiluokka), opettaja Annariina Kaartinen
maanantai klo 17.00-17.45 3-6 v. (Pogostan koulun musiikkiluokka), opettaja Annariina Kaartinen
perjantai klo 14.15-15.00 *) Kantelemuskari 5-7 v., Pogostan koulun musiikkiluokka, opettaja Katja Laidinen

       *) Kantelemuskarissa ei tarvitse olla omaa kannelta. Tunnilla soitetaan musiikkiopiston kanteleella.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja. Lisäksi tavoitteena on antaa virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. Varhaisiän musiikkikasvatus tukee lapsen luovuuden ja itseilmaisun kehittymistä. Tavoitteena on myös lapsen kaikkien kehitysalueiden, niin emotionaalisen, sosiaalisen, kognitiivisen kuin motorisenkin kehityksen tukeminen.

Opetus toteutetaan korkeakoulutettujen pedagogien toimesta, ja siinä edetään tavoitteellisen opetussuunnitelman mukaan. Opetus antaa valmentavan pohjan myös kouluiässä alkavalle soitonopiskelulle.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmistä vastaa lukuvuonna 2021-2022 Annariina Kaartinen (Lieksa ja Ilomantsi), Ville Lodders (Nurmes/Valtimo ja Juuka) ja Katja Laidinen (Ilomantsi ja Juuka).

Alle 3-vuotiaat osallistuvat varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmään yhdessä vanhemman kanssa, kolme vuotta täyttäneet ilman vanhempaa.

Opintojen jatkuminen:
Kevätlukukaudella oppilaana olevien katsotaan jatkavan opintojaan syyskaudella, mikäli lopetusilmoitusta ei tule 31.5. mennessä. Vastaavasti syyslukukaudella oppilaana olevien katsotaan jatkavan opintojaan kevätkaudella, mikäli lopetusilmoitusta ei tule 9.12. mennessä. Lopetusilmoitus tulee tehdä opettajalle sekä musiikkiopiston toimistoon. Mikäli lopetusilmoitusta ei ole tehty, lähetämme lukukausimaksun.