Järjestöavustukset

Navigaatiovalikko

Järjestöavustukset

Järjestöavustukset

 

Lieksan kaupungin talousarvioon varataan vuosittain määräraha käytettäväksi kansalaistoiminnan tukemiseen. Avustuksilla tuetaan lieksalaisten yhdistysten ja järjestöjen toimintaa sekä tapahtumien järjestämistä Lieksan kaupungin alueella. Avustusten painopisteenä on kaupungin strategian toteuttamista tukeva toiminta. Kaikki avustukset ovat vastikkeellisia.

Hyvinvointilautakunta myöntää hyvinvointia tukevia ja edistäviä avustuksia liikuntaan, kulttuuriin, nuorisotoimeen sekä sosiaali- ja terveystoimintaan.

Kaupunginhallitus myöntää avustuksia kaupungin ja sen kylien elinvoimaa ylläpitävään toimintaan sekä elinkeinoelämän edistämiseen.

 

Kaupungin avustuksia haetaan sähköisesti Miunpalveluiden kautta. Hakuaika vuonna 2019 on 14.3. - 16.4. klo 15.00 saakka.

Siirry avustukset sivulle

 

Avustusohje

Miun palvelut - Avustusten sähköinen haku

PTV-sisältö

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Kaupunginhallitus myöntää avustuksia kaupungin ja sen kylien elinvoimaa ylläpitävään ja lisäävään toimintaan sekä elinkeinoelämän edistämiseen.


Hyvinvointilautakunta myöntää hyvinvointia tukevia ja edistäviä avustuksia liikuntaan, kulttuuriin, nuorisotoimeen sekä sosiaali- ja terveystoimintaan.

Lainsäädäntö

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920728

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Palvelupaikat

Puhelinasiointi

Verkkoasiointi

  • Miunpalvelut
  • Pohjois-Karjalan kuntien sähköiset palvelut yhdessä paikassa

Linkit

Palvelun toteuttaa
  • Lieksan kaupunki

Vastuuorganisaatio: Lieksan kaupunki

PTV-sisältö

Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Toiminta-avustusta myönnetään ensisijaisesti nuorille järjestetyn liikuntatoiminnan perusteella. Lisäksi avustusta on mahdollista hakea erityisryhmien liikunnan tukemiseen sekä muuhun liikuntatoimintaan. Kohdeavustuksia myönnetään esim. hiihtolatujen ja luistelukenttien hoitoavustuksiin.


Kaikki avustukset ovat vastikkeellisia.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminta-avustusta voidaan myöntää lieksalaisten ja säännöllisesti Lieksassa toimintaa järjestävien seurojen ja yhdistysten toimintasuunnitelman mukaiseen sääntömääräiseen perustoimintaan. Kohde-avustusta voidaan myöntää Lieksassa toimintaa järjestävän seuran, yhdistyksen tai yksityisen tapahtumajärjestäjän järjestämän tapahtuman, projektin, investoinnin tai muun vastaavan toiminnan tukemiseen. Kohdeavustuksilla pyritään tukemaan erityisesti yleisötapahtumien järjestämistä. Kohdeavustuksia myönnettäessä vaaditaan kohteesta riippuen tietty määrä omarahoitusta.

Palvelupaikat

Puhelinasiointi

Verkkoasiointi

  • Miunpalvelut
  • Pohjois-Karjalan kuntien sähköiset palvelut yhdessä paikassa

Linkit

Palvelun toteuttaa
  • Lieksan kaupunki

Vastuuorganisaatio: Lieksan kaupunki

PTV-sisältö

Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

Avustuksia haetaan vuosittain sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja hakumenettelystä ja aikataulusta löydät kaupungin www-sivuilta www.lieksa.fi/avustukset


Kulttuurikeskuksen monitoimisalin vuorot ovat maksuttomia nuorisoyhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustukset on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 29-vuotiaiden toimintaan.

Palvelupaikat

Puhelinasiointi

Verkkoasiointi

  • Miunpalvelut
  • Pohjois-Karjalan kuntien sähköiset palvelut yhdessä paikassa

Linkit

Palvelun toteuttaa
  • Lieksan kaupunki

Vastuuorganisaatio: Lieksan kaupunki