Siili

Navigaatiovalikko

Määräykset

Määräykset

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulainsäädäntöä täydentäviä ja käytännön tilanteita selventäviä paikallisia määräyksiä. Vastaavia kunnallisia säädöksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestys.