Heinät tuulessa

Navigaatiovalikko

Jätekukko

Jätekukko

 

Jätekukko tarjoaa kattavat jätehuoltopalvelut osakaskuntien asukkaille, yhteisöille ja yrityksille. Palveluverkostoomme kuuluvat keskitetysti kilpailutetut jätekuljetus- ja jäteastiapalvelut, paikallisesti palvelevat lajitteluasemat ja Kuopion jätekeskus. Verkostoa täydentävät kotitalouksien käyttöön tarkoitetut ekopisteet, vaarallisten jätteiden keräyspisteet sekä jätehuollon palveluneuvonta. 

 

"Jätekukko-yhtiön logo"

PTV-sisältö

Jäteneuvonta

Vastuuorganisaatio: Kuopion kaupunki

Asukkaille neuvontaa jäteasioissa antaa kuntien jäteyhtiö Jätekukko. Jätekukko antaa opastusta jätehuoltoon liittymisestä sekä jätteiden keräyksestä ja vastaanottopaikoista. Neuvoja saa myös jätteiden lajittelusta ja kompostoinnista. Neuvonnan avulla autetaan asiakasta vähentämään ja kierrättämään jätteitä sekä löytämään juuri hänelle sopivat jätehuollon palvelut.


Jätehuoltomääräysten mukaisista velvoitteista neuvontaa antaa jätehuoltoviranomainen eli Savo-Pielisen jätelautakunta. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset antavat neuvoja, jos on tarvetta puuttua epäasianmukaiseen jätteiden käsittelyyn tai roskaantumiseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jätehuollon neuvontaa tarjotaan kaikille alueen asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille.

Maksullisuuden tiedot


Jätekukon toteuttama jäteneuvonta katetaan kaikilta kotitalouksilta laskutettavalla jätehuollon perusmaksulla, joten siitä ei veloiteta erikseen. Myös jätelautakunnan ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten antama neuvonta on veloituksetonta.

Linkit
Palvelun toteuttaa
  • Jätekukko Oy