Vesiosuuskunta kuva

Navigaatiovalikko

Haja-asutusalueiden vesihuolto

Haja-asutusalueiden vesihuolto

 

Vesiosuuskunta on yhdyskunnan vesihuollosta huolehtiva vesihuoltolaitos, kun siinä on liittyneenä 50 asukasta tai sen vuorokaudessa kuluttama vesimäärä tai tuottama jätevesimäärä on vähintään 10 m3. Edellistä pienemmät vesiosuuskunnat eivät ole vesihuoltolain määrittelemiä vesihuoltolaitoksia.
 

 

 

Jätevesin käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely kiinteistöllä

Kiinteistön jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön. Selvitys pitää tehdä kaikista ennen 1.1.2004 rakennetuista vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella olevista kiinteistöistä, joilla muodostuu jätevesiä. Selvitys pitää tehdä myös loma-asuntojen ja saunojen jätevesistä. Jos kiinteistön jätevedet menevät kaupungin vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan viemäriin, selvitystä ei tarvitse tehdä. Selvitystä ei myöskään tarvitse tehdä, jos jätevesijärjestelmä on uusittu 1.1.2004 jälkeen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän toimenpideluvan mukaisesti. Selvitykset toimitetaan kunnan ympäristönsuojelusihteerille.

Jos kiinteistön jätevesijärjestelmä ei täytä jätevesiasetuksen (157/2017) vaatimuksia, on jätevesijärjestelmä kunnostettava 30.10.2019 mennessä.

 

Kiinteistön jätevesien käsittely

Hyvä jätevesien käsittely