Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksan kaupungin tulos positiivinen haastavasta vuodesta huolimatta

Lieksan kaupungin tulos positiivinen haastavasta vuodesta huolimatta

Vuosi 2022 oli haasteellinen ennustettava inflaation ja nousseiden kustannusten vuoksi, mutta kokonaisuutena Lieksan kaupungin taloudellinen tulos on tilanteeseen nähden hyvä. Kaupungin taloudellinen tulos pysyi ylijäämäisenä noin 2,5 miljoonaa euroa, vuosikatteen ollessa 5,8 miljoonaa euroa.

Lieksan kaupungin kokonaistulot tilikaudella olivat n. 94,9 miljoonaa euroa ja kokonaismenot vastaavasti 96 miljoonaa euroa. Kokonaistulot kasvoivat vain hieman (0,6 miljoonaa euroa) edellisvuoteen verrattuna, mutta menojen kasvu on ollut 6,3 milj. euroa. Toimintakate oli -79 miljoonaa euroa, eli 4,45 miljoonaa euroa arvioitua heikompi. Kaupunki pystyi lyhentämään pitkäaikaista lainaa suunnitellusti n. 1,5 milj. eurolla, ja lainakanta väheni asukasta kohden 448 eurosta 316 euroon.

Merkittävä tekijä ylijäämäiseen tulokseen oli verotulojen alkuperäistä talousarviota huomattavasti suurempi kertyminen. -Erityisesti yhteisöverotuotot yli 1,8 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempana vaikutti kaupungin tuloksen pysymiseen positiivisena, josta kiitos hyvää tulosta tehneille lieksalaisille yrityksille, kertoo kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen. Myös kiinteistöveroja kertyi noin 150 000 euroa talousarviotavoitetta enemmän, kun taas kunnallisverotuotto jäi noin 900 000 euroa tavoitetta pienemmäksi.

Vuoden alkupuoliskon yritystoiminnassa tapahtunut voimakas liiketalouden kasvu alkoi osoittaa hiipumisen merkkejä loppuvuodesta inflaation kiihtymisen sekä raaka-aine- ja energiakustannusten ja korkojen nousun takia. Kaupunkikonserni teki tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa ja yhteisen edunvalvonnan lisäksi yrityksiä tuettiin kehittämishankkeilla, yrityskiinteistöihin liittyvillä järjestelyillä sekä neuvontapalveluilla. Tulevaisuuden yritystoiminnan kehittymisen kannalta merkittäviä kaavoitushankkeita saatiin edistettyä siten, että muun muassa tärkeät Kolin ja Ruunaan asemakaavat valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Kaupungin omassa toiminnassa hyvinvointia tukevia hankkeita vietiin eteenpäin esimerkiksi Karhunpolun vaellusreitin kunnostamisella. Oma toiminta jäi talousarviotavoitteesta noin 700 000 euroa, jonka suurimpina tekijöinä olivat perusopetuksen noin 300 000 euroa sekä varhaiskasvatuksen hieman yli 200 000 euroa tavoitetta pienemmät toimintakatteet. Myös toimitilojen tulosyksikkö ylitti asetetun talousarviotavoitteen, mikä johtui voimakkaasta energianhinnan noususta sekä Kolin paloaseman siirtämisestä uuteen paikkaan. Lieksan kaupungin panostukset työllisyyden edistämiseen eivät edellisten vuosien tapaan tuottaneet odotettuja tuloksia, vaikka työmarkkinatukea saavien työttömien määrää saatiin alennettua.

Suurimpana yksittäisenä vähentävänä tekijänä kaupungin taloudelliseen tulokseen on vaikuttanut Siun soten kustannusten nousu. Alkuperäinen kaupungin talousarvio oli laadittu 4,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, kun oli tiedossa, että sotekulut todennäköisesti tulevat ylittymään. Lopulta kaupungin ylimääräinen maksuosuus Siun soten kustannuksista kasvoi yli 3 miljoonaa euroa suuremmaksi kuin alkuperäinen talousarvio. -Tätä voidaan pitää suurena pettymyksenä - varsinkin, kun kulujen noustessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa oli merkittäviä ongelmia, jotka näkyivät esimerkiksi Lieksassa terveyskeskuksen vastaanottoaikojen supistamisena lääkärivajeen takia, sanoo kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.

Lieksan kaupunki on valmistellut Siun soten kanssa hyvässä yhteistyössä uutta sotekeskusta, jonka rakentaminen alkaa tulevana kesänä ja rakennus valmistuu loppuvuodesta 2024. Sote-keskuksen toteutuminen varmistaa sekä lieksalaisille asiakkaille että sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöille terveelliset ja toimivat tilat. Lisäksi se luo uskoa siihen, että Lieksassa keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan tulevaisuudessakin lähipalveluina.

-Kokonaisuutena Lieksan kaupungin luottamushenkilöt, viranhaltijat ja työntekijät ovat suoriutuneet hyvin vuoden 2022 tehtävistä ja tavoitteista, josta kaikille kiitos, summaa kaupunginjohtaja mennyttä vuotta. -Tavoitteellista ja suunnitelmallista työtä sekä sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin tarvitaan myös tulevaisuudessa. Työpaikkojen ja asukkaiden saamiseksi paikkakunnalle on Lieksan kaupungissa edelleen rakennettava perustaa uudelle kasvuhakuiselle yritystoiminnalle elinvoiman edellytyksiä kehittämällä kaupungin strategian mukaisesti myös taloudellisesti haastavina vuosina, kaupunginjohtaja Määttänen sanoo.

 

Lieksan kaupungin vuoden 2022 tiliinpäätöksen tunnusluvut taulukossa.

Taulukko: Lieksan kaupungin tilinpäätöksen tunnusluvut

 

 

Lisätietoja:

 

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

p. 040 1044 001 / jarkko.maattanen@lieksa.fi

 

Hannele Pöykkölä, talousjohtaja

p. 040 1044 020 / hannele.poykkola@lieksa.fi