Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Laaja sähkökatko Lieksassa – vedenkäyttöä vältettävä

Lieksan alueella on alkanut laaja sähkökatko. Lieksan kaupungilla ei ole katkon kestosta tietoa. Sähkökatkosta johtuen veden kulutusta tulisi välttää.

Sähkökatkon aikana on tärkeää minimoida vedenkulutus, jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesiylivuotoihin jätevedenpumppaamoilla tai viemäreiden tulvimiseen kiinteistöillä.  Esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyä ja harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää sähkökatkon ajan, vaikka vedenjakelu toimisikin normaalisti. Viemäriverkoston varastokapasiteetti voi sähkökatkotilanteessa ylittyä, jolloin jätevettä joudutaan ohjaamaan hallitusti ylivuotoina ojiin, puroihin ja vesistöihin.

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovettä on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin, ellei veden väri tai haju poikkea tavallisesta. Mikäli vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamista sakoista. Ongelma poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes sen laatu on normaali. Vesihuoltolaitos ja kunnan terveydensuojeluviranomainen tiedottavat tarvittaessa talousveden laatuun liittyvistä asioista.

Kiinteistöllä mahdollisesti olevien tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa. Mikäli asiakkaalla on kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo, voi vedenkäytön jatkaminen aiheuttaa nopeastikin viemärin tulvimisen kyseisellä kiinteistöllä.

 

Lisätietoja:

Ville Nevalainen, vesihuoltopäällikkö

p. 040 1044 850, ville.nevalainen@lieksa.fi