Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Koli-Ahmovaara alueella tehdään syyskuussa maastotöitä liittyen osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön inventointiin

Koli-Ahmovaara alueella tehdään syyskuussa maastotöitä liittyen osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön inventointiin

Lieksan kaupunki ja Juuan kunta on tekemässä Koli-Ahmovaara alueelle oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Rakennettua kulttuuriympäristöä koskeva selvitys on yksi Koli–Ahmovaaran osayleiskaavaa 2040 varten laadittavista taustaselvityksistä. Selvitys kohdistuu Lieksan kaupungin Kolin alueelle sekä Juuan kunnan Ahmovaaran alueelle. Kolin kansallispuisto ei kuulu tarkasteltavaan alueeseen.

Selvityksessä päivitetään maastokäynteihin perustuen aiemmin maakuntakaavassa tai yleiskaavoissa rakennetun kulttuuriympäristön kannalta arvokkaiksi tunnistettujen kohteiden nykytilanne. Lisäksi täydennetään kohdevalikoimaa uudemmilla, jälleenrakennuskautta ja modernia rakennusperinnettä edustavilla kohteilla. Selvityksen perusteella tullaan myöhemmin määrittelemään yleiskaavaan merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.

Selvitykseen liittyvät maastotyöt ajoittuvat syyskuulle 2020. Maastotöissä kohteiden kulttuurihistorialliset ominaispiirteet tarkistetaan ulkopuolelta paikan päällä ja kohteet valokuvataan selvitystä varten, eli selvitysten tekijät voivat liikkua asukkaiden pihapiirissä.

Maastotöissä noudatetaan varovaisuutta COVID 19 -viruksen vuoksi, joten asukkaita ei automaattisesti tulla haastattelemaan ovelle eikä sisätiloihin. Halutessaan asukkaat voivat tulla keskustelemaan pihapiirissä vierailevien selvityksen laatijoiden kanssa ja kertoa tietämiään lisätietoja rakennuksista.

 

Lisätietoja maastotyöstä saa selvitystä laativan Sweco Ympäristö Oy:n arkkitehti Kaisa Mäkiniemeltä (kaisa.makiniemi@sweco.fi, puh. 040 587 0940).