Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Kantatie 73 Lieksanjoen sillan asemakaava luonnosvaiheessa

Kantatie 73 Lieksanjoen sillan asemakaava luonnosvaiheessa

Lieksan keskustassa sijaitsevan Lieksanjoen sillan asemakaavoitus on edennyt luonnosvaiheeseen. Lieksanjoen silta sijaitsee Itä-Suomen liikenteen kannalta strategisesti tärkeässä paikassa kantatie 73 (Karjalantie) alueella. Ely-keskus on todennut omistamansa sillan olevan heikkokuntoinen ja siksi tilalle on rakennettava uusi silta.

Lieksan kaupungin maankäyttö on valmistellut asemakaavaa Pohjois-Savon Ely-keskuksen tekemän siltasuunnittelun mukaisesti, taustoittaa Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen. -Uuden sillan on tarkoitus rakentua nykyisen sillan itäpuolelle siten, että rakentamisaikana vanhaa siltaa pystytään edelleen käyttämään liikennöintiin.

Asemakaavaan kuuluvat suunnittelualueet ovat pääosin kaupungin omistuksessa. -Maantien alue on Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinnassa sekä osin vanhoja läjitettyjä puistoalueita rannoilla ja muita vesialueita ovat Kemijoki Oy:n omistuksessa, kaupunginjohtaja kertoo. -Yksityisten maille ei siis ole tarvetta rakennettavan uuden sillan osalta mennä.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen pitää asemakaavan ja Elyn siltasuunnittelun etenemistä positiivisena asiana. -Lieksanjoen ylittävän liikenteen sujuminen on Lieksan kaupungille, sen asukkaille, työvoimalle ja elinvoimalle sekä turvallisuudelle erittäin tärkeä strateginen tekijä. Sillan kautta kulkee etelään ja pohjoiseen myös paljon kauttakulkuliikennettä.

Määttänen muistuttaa, että suunnittelualueelle tarvitaan asemakaavamuutos tiesuunnitelman hyväksymiseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 17 §:n mukaan. -Toivon, että sekä kaavoitus- että siltasuunnittelun prosessi etenee aikataulussaan, ja Ely pääsisi uuden sillan rakentamiseen mahdollisimman pian.

Lieksan kaupunginhallitus käsittelee asemakaavaluonnoksen nähtäville laittoa kokouksessaan maanantaina 23.1.2023.

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

jarkko.maattanen@lieksa.fi / 040 1044 001

 

Susanna Saastamoinen, elinvoimajohtaja

susanna.saastamoinen@lieksa.fi / 040 1044 009

Betonislta joen yli