Tontit ja maa-alueet

Navigation Menu

Tontit ja maa-alueet

Tontit ja maa-alueet

 

Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäytössä valmistellaan maa- ja vesialueiden sekä tonttien ostamiseen, myymiseen, vaihtamiseen, vuokraamiseen ja lunastamiseen sekä maankäyttösopimuksiin liittyvät asiat.

Lieksan kaupungin maaomistus on tällä hetkellä noin 4 700 hehtaaria, josta noin 700 hehtaaria sijaitsee keskustaajaman asemakaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Loput 4000 hehtaaria kaupungin maaomistuksesta on pääasiassa metsätalouskäytössä olevia maa-alueita.

Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäyttö tarjoaa tonttipalveluja asukkaille, yrityksille ja sisäisille tulosyksiköille sekä huolehtii kunnassa tarvittavien yleisten alueiden ja virkistysalueiden hankinnasta.

                        

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Kettunen Eeva Toimistosihteeri Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 712 eeva.kettunen@lieksa.fi