Tarkastuslautakunta sivun pääkuva

Navigation Menu

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunta

  • seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seuraa tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
  • huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa
  • tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
     

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeellisiksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista.

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 2 kertaa vuodessa.

 

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Kangas Sari, SDP Puheenjohtaja p. +358 40 7176 346 sari.kangas@luottamus.lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Kipponen Kari

Könttä Jaakko, Kesk. Varapuheenjohtaja p. +358 40 7185 863 jaakko.kontta@luottamus.lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Eronen Seppo

Mustonen Eero, SDP p. +358 40 5158 736 eero.mustonen@luottamus.lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Mielonen Mervi

Turunen Teija, Kesk teija.turunen@luottamus.lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Saarelainen Seija

Teppo Tarja, PS p. +358 40 0215 746 tarja.teppo@luottamus.lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Laatikainen Martti

Vastuunalainen tilintarkastaja

Vastuunalainen tilintarkastaja

Törrönen Taina

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy