Rakennuslupa kuva

Navigation Menu

Rakennuslupa

Rakennuslupa

Rakentamisen luvat haetaan Lieksan kaupungin rakennusvalvonnasta sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Lupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Lupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen taikka sen sijainti tai kaavan sisältö eivät ole naapurin kannalta olennaista. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.


Rakennuslupa tarvitaan:

  • uuden rakennuksen rakentamiseen
  • rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, joka  on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
  • rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen
  • asema-kaava-alueella pihajärjestelyn muutokset esim. autopaikkojen lisääminen


Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämispäivästä.

 

Lupapiste.fi palvelu