Päiväkodit

Navigation Menu

Päiväkodit

Päiväkodit

Päiväkoti Orava

         Kaupungin eteläosa

Partalanmäen päiväkoti

         Kaupungin pohjoisosa

 

PTV content

PTV content

PTV content

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädetään sosiaaliasiamiehen velvollisuudesta neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa (53 §) sekä asiakkaan muistutuksen teko-oikeudesta (54 §). Linkki sosiaaliasiamiesten sivuille: http://www.siunsote.fi/sosiaaliasiamies ja muistutuslomake