Soitin

Navigation Menu

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulu (Varhaisiän musiikkikasvatus)


Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja. Lisäksi tavoitteena on antaa virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. Varhaisiän musiikkikasvatus tukee lapsen luovuuden ja itseilmaisun kehittymistä. Tavoitteena on myös lapsen kaikkien kehitysalueiden, niin emotionaalisen, sosiaalisen, kognitiivisen kuin motorisenkin kehityksen tukeminen.

Opetus toteutetaan korkeakoulutettujen pedagogien toimesta, ja siinä edetään tavoitteellisen opetussuunnitelman mukaan. Opetus antaa valmentavan pohjan myös kouluiässä alkavalle soitonopiskelulle.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmistä vastaa lukuvuonna 2024-2025 Lieksassa ja Ilomantsissa Annariina Nieminen. Nurmeksen, Valtimon ja Juuan opetuspisteiden opettajat vielä avoinna.

Alle 3-vuotiaat osallistuvat varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmään yhdessä vanhemman kanssa, kolme vuotta täyttäneet ilman vanhempaa.


Opintojen jatkuminen:
Kevätlukukaudella oppilaana olevien katsotaan jatkavan opintojaan syyskaudella, mikäli lopetusilmoitusta ei tule 20.5. mennessä. Vastaavasti syyslukukaudella oppilaana olevien katsotaan jatkavan opintojaan kevätkaudella, mikäli lopetusilmoitusta ei tule 9.12. mennessä. Lopetusilmoitus tulee tehdä opettajalle sekä musiikkiopiston toimistoon. Mikäli lopetusilmoitusta ei ole tehty, lähetämme lukukausimaksun.

Musiikkileikkikoulu ryhmät 2024-2025:

Lieksa, opettaja Annariina Nieminen                                                  

tiistai klo 14.15-15.00 3-4-v. Päiväkoti Orava 1

tiistai klo 15.00-15.45  3-6-v. Päiväkoti Orava 2

torstai klo 12.00-12.45 Eskarimuskari Moisionkatu 15 eskariluokka

torstai klo 13.20-14.05 4-6 v. Partalanmäen päiväkoti

torstai klo 16.30-17.15 0-3v. Musiikkiopisto

torstai klo 17.15-18.00 3-6 v. Musiikkiopisto

Ilomantsi, opettaja Annariina Nieminen

maanantai klo 16.30-17.15 0-3 v. Pogostan koulun musiikkiluokka
maanantai klo 17.15-18 3-6 v. Pogostan koulun musiikkiluokka

NURMES

ilmoitamme kun ryhmät ovat selvillä

VALTIMO

ilmoitamme kun ryhmä on selvillä