Soitin

Navigation Menu

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulu (Varhaisiän musiikkikasvatus)


ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKILEIKKIKOULUUN 2021-2022

Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun (varhaisiän musiikkikasvatus)

Ilmoittautuminen etämuskariin

Lieksa

tiistai 16.30-17.15 0-3v. musiikkiopistolla, opettaja Annariina Kaartinen
tiistai 17.15-18.00 3-6 v. musiikkiopistolla, opettaja Annariina Kaartinen
torstai 11.30-12.15 0-3v. musiikkiopistolla, opettaja Annariina Kaartinen
torstai 17.00-17.45 3-6v. musiikkiopistolla opettaja Annariina Kaartinen

Nurmes
maanantai klo 16.30-17.15  0-3 v. Nurmes-talo Kertun kamari, opettaja Ville Lodders
maanantai klo 17.15-18.00  3-6 v. Nurmes-talo Kertun kamari, opettaja Ville Lodders

Valtimo
maanantai klo 13.30-14.15  3-6 v. Niksulan päiväkoti opettaja Ville Lodders

Ilomantsi

maanantai klo 16.15-17.00 0-3 v. (Pogostan koulun musiikkiluokka), opettaja Annariina Kaartinen
maanantai klo 17.00-17.45 3-6 v. (Pogostan koulun musiikkiluokka), opettaja Annariina Kaartinen
perjantai klo 16.00-16.45 Kantelemuskari 5-7 v., (Pogostan koulun musiikkiluokka), opettaja Katja Laidinen

                                         Kantelemuskarissa ei tarvitse olla omaa kannelta. Tunnilla soitetaan musiikkiopiston kanteleella.

Juuka
maanantai klo 14.00-14.30 muskari päiväkodin lapsille, opettaja Ville Lodders

UUTENA:
1.9.2021 Etämuskari - turvallista musiikin varhaiskasvatusta poikkeusoloista huolimatta.
Onko sinulla hankalaa tuoda lapsesi musiikkileikkikouluun? Arasteletko osallistumista ryhmäkokoontumisiin?
Ilmoita lapsesi etämuskariin! Asutpa missä tahansa, voit osallstua muskariin turvallisesti ja helposti.
Ei lukukausimaksua. Ilmoittautuminen etämuskariin

torstai klo 9.00 Etämuskari: Vauvamuskari, opettaja Sari Kaihola
torstai klo 16.30 Etämuskari: Perhemuskari 1-3-vuotiaat, opettaja Sari Kaihola

torstai klo 17.10 Etämuskari: Leikkiryhmä 3-4-vuotiaat, opettaja Sari Kaihola
torstai klo 18.00 Etämuskari: Leikkiryhmä 5-6-vuotiaat, opettaja Sari Kaihola
torstai klo 18.40  Etämuskari: Eskarimuskari 6-7-vuotiaat, opettaja Sari Kaihola
 

 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja. Lisäksi tavoitteena on antaa virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. Varhaisiän musiikkikasvatus tukee lapsen luovuuden ja itseilmaisun kehittymistä. Tavoitteena on myös lapsen kaikkien kehitysalueiden, niin emotionaalisen, sosiaalisen, kognitiivisen kuin motorisenkin kehityksen tukeminen.

Opetus toteutetaan korkeakoulutettujen pedagogien toimesta, ja siinä edetään tavoitteellisen opetussuunnitelman mukaan. Opetus antaa valmentavan pohjan myös kouluiässä alkavalle soitonopiskelulle.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmistä vastaa lukuvuonna 2021-2022 Annariina Kaartinen (Lieksa ja Ilomantsi), Ville Lodders (Nurmes, Valtimo ja Juuka) ja Katja Laidinen (Lieksa, Valtimo ja Ilomantsi).

Alle 3-vuotiaat osallistuvat varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmään yhdessä vanhemman kanssa, kolme vuotta täyttäneet ilman vanhempaa.


Opintojen jatkuminen:
Kevätlukukaudella oppilaana olevien katsotaan jatkavan opintojaan syyskaudella, mikäli lopetusilmoitusta ei tule 31.5. mennessä. Vastaavasti syyslukukaudella oppilaana olevien katsotaan jatkavan opintojaan kevätkaudella, mikäli lopetusilmoitusta ei tule 9.12. mennessä. Lopetusilmoitus tulee tehdä opettajalle sekä musiikkiopiston toimistoon. Mikäli lopetusilmoitusta ei ole tehty, lähetämme lukukausimaksun.