Siili

Navigation Menu

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulainsäädäntöä täydentäviä ja käytännön tilanteita selventäviä paikallisia määräyksiä.

Vastaavia kunnallisia säädöksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestys.

 

Määräykset linkit