Navigation Menu

Asset Publisher

26.2.2024.

Ely Yleistiedoksianto vesialueen alituksesta Lieksa (26.2. - 4.4.2024).

20.2.2024.

Lieksan kaupungin kaavoituskatsaus 2024.

Liite

Liite 1

Liite 2

19.2.2024

Julkipanoilmoitus (19.2.-5.3.2024)

15.12.2023.

Suomen meriympäristön tila 2024 kuuleminen. (15.12.2023. - 15.3.2024).

15.12.2023

Elykeskus Vesienhoitoilmoitus kuulutuksesta (15.12.2023-17.6.2024)

www.ymparisto.fi/vakutavesiin/vesienhoito.

Vuoksen vesienhoitoalue (ymparisto.fi)

PTV content