Pielisen museo _kuva kestävä kehitys

Navigation Menu

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Pielisen museon toiminta, kulttuurin säilyttäminen ja tiedonjakaminen, perustuu kestävän kehityksen periaatteille. Perinteisen puunkäytön taito näkyy museolla. Eri vuosisadoilta olevat pihapiirit rakennuksineen, kalusteineen ja käyttöesineineen ovat pitkälti puusta käsityönä valmistettuja. Puunkäyttö on ollut kestävää ja rakennukset ovat säilyneet hyvin hoidettuina vuosisatoja.

Pielisen museon rakennusperinteen ja karjalaisen metsätyöperinteen kokonaisuus antaa aineksia tämän päivän kestävään rakentamiseen.  Puurakentamisen arvostus onkin viime vuosina noussut kestävän kehityksen sekä ilmastonmuutoksen tuomien haasteiden myötä.

Pielisen museo toimii paikallisella tasolla kulttuurin lisäksi myös monipuolisesti sosiaalisen kestävyyden alalla. Museon toiminta karjalaisen puurakentamisen säilyttämiseksi on kansainvälisestikin merkittävää ja maailmanlaajuiset yhteydet biosfäärialueverkoston kautta korostavat tätä työtä ja sen merkitystä.

Pielisen museo kuuluu Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kestävän kehityksen kumppanuusverkostoon. Biosfäärialueet ovat Unescon MaB (Man and the Biosphere) -ohjelmaan kuuluvia kestävän kehityksen kokeilu- ja kehittämisalueita eri puolilla maailmaa. Ohjelmassa ympäri maailman on noin 570 aluetta (mm. Galapagos-saaret, Ayers Rock, Yellowstone), yksi alueista on Pohjois-Karjalan biosfäärialue. Kehittämisen tavoitteena ovat kansainväliset sovellettavat mallit siitä, kuinka ihminen ja luonto voivat parhaiten elää sopusoinnussa keskenään. Biosfäärialueiden näkökulma on kokonaisvaltainen (talous, luonto, sosiaaliset ja kulttuuriset näkökohdat). Toiminnassa keskeistä on monipuolinen tutkimustyö. Pohjois-Karjalan biosfäärialueen hallinto-organisaatio on Pohjois-Karjalan ELY-keskus.


Linkkejä:

Pohjois-Karjalan biosfäärialue

Unescon Man and the Biosphere -ohjelma