Lieksa

Navigation Menu

Kaupunginhallituksen lupajaosto

Kaupunginhallituksen lupajaosto

 

Kaupunginhallituksella on lupajaosto, joka toimii kaupungin maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain mukaisena  viranomaisena. 

Lupajaostossa  on viisi  (5) jäsentä.  Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus valitsee lupajaostoon toimikaudekseen keskuudestaan kaksi jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet, jotka voivat olla myös kaupunginhallituksen varajäseniä.

Valtuusto valitsee jaostoon kolme jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kaupunginhallitus  nimeää  valitsemistaan  jäsenistä  lupajaostolle  puheenjohtajan  ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallituksen lupajaoston kokouksissa esittelijänä rakennusvalvontatoimen ja koko lupajaoston toimialaan kuuluvissa asioissa toimii rakennustarkastuspäällikkö. Ympäristönsuojelusihteeri esittelee ympäristönsuojelutoimeen liittyvät asiat.

 

Kaupunginhallituksen lupajaoston yhteystiedot

Kaupunginhallituksen lupajaosto

Puheenjohtaja Saastamoinen Esko, PS p. +358 40 5587 997 esko.saastamoinen@luottamus.lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Porkka Keijo, PS

Varapuheenjohtaja Ponkilainen Matti, Kesk. +358 46 6946 245 matti.ponkilainen@luottamus.lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Kiiskinen Tero, Kesk.

Karppinen Jouni, SDP p. +358 40 7508 790 jouni.karppinen@luottamus.lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Kipponen Kari

Kaverinen Maija, SDP maija.kaverinen@luottamus.lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Liiten Mervi

Lihavainen Hannele, Kesk. p. +358 50 5882 784 hannele.lihavainen@luottamus.lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Ruotsalainen Katri