Kompostimultaa

Navigation Menu

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset

Jätehuollon järjestämistä säädellään erityisesti jätelaissa. Paikallisia säännöksiä on lisäksi kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä, jotka tarkentavat jätelainsäädäntöä.
 
Jätehuoltomääräyksissä on säännelty mm. seuraavia asioita:
 • jätehuollon järjestäminen
 • kompostointi
 • jätteiden poltto
 • jätteiden keräyspaikka
 • jätteiden keräysvälineet ja tyhjennysvälit
 
Jätelain ja jätehuoltomääräysten säännöksillä varmistetaan toimiva ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava jätehuolto.