Luokkahuone

Navigation Menu

Perusopetuksen ilmoittautuminen

Perusopetuksen aloittava oppilas

Perusopetuslain 25 §:n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Vuonna 2024 oppivelvollisiksi tulevat 2017 syntyneet. Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.

Vuonna 2017 syntyneiden lasten huoltajille lähetetään päätös oppilaan koulunkäyntipaikasta (lähikoulu) viimeistään maaliskuun aikana. 

Oppilaalle voidaan hakea oikeutta aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin. Tällöin tulee toimittaa tätä koskeva anomus ja asiantuntijalausunnot 31.3.2024 mennessä osoitteeseen: Lieksan kaupunki, Kaupungintalo, Pielisentie 3, 3 krs (postiosoite: PL 41, 81701 Lieksa).


Koulunkäyntioikeus muuhun kuin lähikouluun

Huoltaja voi hakea oppilaalle koulunkäyntioikeutta myös muuhun kuin lähikouluun. Koulunkäyntipaikkaa koskevan muutoshakemuksen voi tehdä vapaamuotoisena tai oheisella tulostettavalla lomakkeella. Hakemus toimitetaan osoitteeseen: Lieksan kaupunki, Kaupungintalo, Pielisentie 3, 3 krs (postiosoite: PL 41, 81701 Lieksa). Oppilaan käydessä koulua muussa kuin lähikoulussa huoltaja huolehtii oppilaan koulukuljetuksesta.

Koulunkäyntipaikkaa koskeva muutoshakemus
 

Toisesta kunnasta muuttava oppilas

Alla oleva oppilastietolomake täytetään toisesta kunnasta muuttavasta oppilaasta.
 

Oppilastietoilmoituslomake

 

Tutustumispäivä

Tutustuminen omaan kouluun ja omaan esiopetuspaikkaan järjestetään ensimmäisen luokan ja esiopetuksen aloittaville keskiviikkona 15.5.2024 klo 8.00 - 10.00Huoltajat vastaavat tutustumispäivän kuljetuksista. Muutoksista ilmoitetaan erikseen.

 

 

 

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Rossi Johanna Rehtori, esiopetus ja perusopetus luokat 1-6 Rantalantie 4, 81720 Lieksa p. +358 40 1044 235 johanna.rossi@lieksa.fi
Hiltunen Reetta-Leena rehtori, yläkoulu ja lukio Kuhmonkatu 30 81700 Lieksa 040 1044 210 reetta-leena.hiltunen@lieksa.fi
Oinonen Pirjo-Helena toimistosihteeri Pielisentie 3, 3. kerros, 81700 Lieksa +358 401044 008 pirjo-helena.oinonen@lieksa.fi