Päivähoitohakemus

Navigation Menu

Päivähoitohakemus

Varhaiskasvatus haku ja maksut

Haku ja maksut

 

Paikkaa varhaiskasvatukseen on haettava pääsääntöisesti neljä kuukautta ennen toivottua alkamisajankohtaa. Jos tarve tulee yllättäen työn tai opiskelun vuoksi, kaupungilla on kaksi viikkoa aikaa järjestellä paikkaa. Huoltajat saavat esittää toiveen varhaiskasvatuspaikasta ja toiveet pyritään toteuttamaan, jos se vain on mahdollista.

Täytä sähköinen varhaiskasvatushakemus eDaisy-palvelun kautta:

eDaisy-palvelussa pääset tekemään myös varhaiskasvatuksen tuloselvitykset ja irtisanomis- sekä muutosilmoitukset.

 

Mikäli haluat lähettää paperisen varhaiskasvatushakemuksen, tulosta alla oleva hakemus ja täytä se käsin. Tätä lomaketta ei voi lähettää sähköisesti, vaan se tulee toimittaa ensisijaisesti sille varhaiskasvatusalueelle, josta paikkaa haetaan.

Tulostettava varhaiskasvatushakemus

 

Voit hakea lapsellesi tarvittaessa myös tilapäistä varhaiskasvatuspaikkaa. Tilapäinen varhaiskasvatus (parkkihoito) on aina satunnaista ja mahdollista enintään viitenä päivänä kalenterikuukauden aikana. Tilapäistä varhaiskasvatusta järjestetään olemassaolevien resurssien puitteissa ja sitä voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Tilapäisen varhaiskasvatuksen mahdollisuutta voi tiedustella päiväkotien johtajalta. Sitä varten tulee täyttää erillinen lomake: tilapäinen varhaiskasvatushakemus (parkkihoito).

 

Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa asiakasmaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella. Maksun perinnässä noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia.

Tarkempaa tietoa maksuista:

varhaiskasvatusmaksujen määräytyminen 1.8.2022 alkaen

Arvoisat huoltajat

Asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 siten että tulorajoja korotetaan 33% tämä tarkoittaa useiden maksujen alenemista. Mikäli haluatte tarkistuttaa maksunne , lähettäkää   viimeisimmät tulotietonne 15.2.2023 mennessä ensisijaisesti e daisyssa  https://lieksa.daisynet.fi/eDaisy

  tai  osoitteella varhaiskasvatus.laskutus@lieksa.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu edellisen kerran 1.8.2021 ja asiakasmaksujen tulorajoja, alinta ja ylintä perittävää maksua indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2022 alkaen.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajat

yhteistyöterveisin

Lieksan varhaiskasvatus

Huoltajat valitsevat lapselleen hoidontarvetta vastaavan kuukausituntimäärän. Tuntiluokkaa on mahdollista muuttaa kolmen kuukauden välein. Taulukko on seuraava:

Tuntimäärä /kk

Maksu-%

0–86

60

87–110

70

111–135

80

136–150

90

151–

100

Vain esioppilaille mahdollinen lisäluokka:

Tuntimäärä esiopetuksen lisäksi /kk Maksu-%
0–50h 50%


Lait varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) ja (959/2017)