Päätöksenteko

Kaupungin johtaminen perustuu strategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.

Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Valtuusto siirtää toimivaltaansa voimassa olevan hallintosäännön määräyksillä.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta, huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sekä toimii esittelijänä kaupunginhallituksen kokouksissa.
 

Päätöksenteko-organisaatio 1.6.2017 lukien

Operatiivinen organisaatio 1.6.2017 lukien

Kaupungin strategia

Strategian painopistealueita ovat:

  • Elinvoima
  • Talous ja omistajaohjaus
  • Hyvinvointi
  • Osallisuus

 

LIEKSAN KAUPUNKI

Pielisentie 3
81700 Lieksa

p. 04010 44000
etunimi.sukunimi(at)lieksa.fi

LIEKSAN KAUPUNGIN KIRJAAMO

Pielisentie 3
81700 Lieksa

PL 41
81701 Lieksa

kirjaamo(at)lieksa.fi