Jäteveden puhdistus

Lieksan Vesi puhdistaa keskustaajaman jätevedet vuonna 1975 valmistuneella biologis-kemiallisella laitoksella.

Kolin Vedellä on oma vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo.

 

Lue täältä, kuinka saat viemärin toimimaan moitteettomasti.