Työmiehet

Navigaatiovalikko

Rakennuspaikan merkitseminen sijaintitarkistus ja rakentamisen mittaustyöt

Rakennuspaikan merkitseminen, sijaintitarkistus ja rakentamisen mittaustyöt

Rakennuksen paikan merkitseminen

Mikäli lupapäätöksessä edellytetään ensimmäisenä toimenpiteenä rakennuksen paikan merkitsemistä, on työtilaus tehtävä rakennustyötä aloittaessa:

kartoittaja Pekka Horttanaiselle p. +358 40 1044 715 tai Tomi Tuomaiselle p. +358 40 1044 726.

Työtilauksessa tulee ilmoittaa lupapäätöksen numero (esim. 18-019) ja rakennusluvan hakija.

 

Rakennuksen sijainnin tarkistaminen

Kun rakennuksen perustustyöt ovat valmistuneet, on tehtävä työtilaus sijainnin tarkistamiseksi.

Yhteystiedot ja työtilauksen tarpeelliset tiedot kuten edellä.

 

 

Maastomittaus ja pohjatutkimukset

Kuntatekniikkaliikelaitoksen paikkatietoyksikkö tekee seuraavia mittauksia:

1. Suunnittelumittaukset

Suunnittelumittauksia tehdään laadukkaan ja ajantasaisen kunnallisteknisen ja maankäytön suunnittelun lähtötietojen hankkimiseksi.

2. Rakennusmittaukset

Rakennusmittaukset liittyvät rakentamisaikaiseen merkitsemiseen ja asentamiseen.

3. Ylläpitomittaukset

Ylläpitomittauksilla tarkoitetaan eri karttatietokantojen ajantasaiseen ylläpitoon liittyviä mittauksia.

4. Valvontamittaukset

Valvontamittauksia tehdään rakennuslupapäätöksen mukaisesti. Rakennuslupapäätöksessä määritetään, tarvitaanko 1) maastoonmerkintä ja sijaintitarkastus vai 2) sijaintitarkastus. Valvontamittauksia tehdään myös esim. rakentamisen yhteydessä osana urakan laadunvalvontaa ja kiinteistötoimituksiin liittyen rajamerkkien sekä rajojen sijainnin tarkistamiseksi.


Kartoittajilla on käytössä modernit työasemat ohjelmineen mittaustiedon purkamiseen ja käsittelyyn, sekä edelleen tiedon viemiseksi karttatietokantoihin. Lieksassa on käytössä takymetrillä tuettu gps mittauslaitteisto.

Mittauspalveluja tuotetaan pääosin kaupunginorganisaatiolle.

Paikkatiedon yksiköstä löytyy painokairauskalusto näyteottimineen sekä kalliopinnan selvittämiseen tarkoitettu kallioporakone. Lieksassa on myös pienehkö maalaboratorio, jossa voidaan tehdä maalajeista yleisimpiä geoteknisiä tutkimuksia. 

 

Yhteystiedot paikkatietoyksikkö

Paikkatietoyksikön yhteystiedot

Horttanainen Pekka Kartoittaja Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 715 pekka.horttanainen@lieksa.fi
Tuomainen Tomi Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 726 tomi.tuomainen@lieksa.fi