Lieksan kaupungin logo ja vaakuna

Lieksan kaupungin logo

Lieksan kaupungin logo

 

Lieksan kaupungin logo on brändin kuvallinen kiteytymä. Se on kaupunkimme tunnusmerkki, joka kertoo ihmisille nopeasti, keitä me olemme.
Raikkaan moderni logo viestii energisyyttä, lämpöä ja elämäniloa. Sen ikonisen selkeä värimaailma ja omaleimainen muotokieli luovat tunnistettavuutta sekä johdattavat katsojan ajatuksen Lieksan kaupunkiin ja Pohjois-Karjalaan.

Tunnuksessa toistuvat Lieksan kaupunkivaakunan väritys ja jousimuoto. Logo on saanut vaikutteita karjalaisesta koristeornamentiikasta – olematta kuitenkaan liian vanhahtava.

Logoa on käytettävä kaikissa yhteistyöhön liittyvissä yhteyksissä, silloin kun kaupunki on mukana asian toteuttamisessa. Kaupungin avustusten yhteydessä kaupungin logon tulee selvästi esillä avustettavissa tapahtumissa ja kohteissa, sekä niitä koskevissa ilmoituksissa.

 

"Lieksan kaupungin logo"      

 

Kaupunkikonsernin muut logot

 

Lieksan kaupungin liikelaitoksilla, kuntatekniikalla, vesihuollolla ja Pielisen Karjalan tilitoimistolla on kaupungin logoon pohjautuvat omat tunnukset omilla määritellyillä väreillään. Myös Pielisen Karjalan musiikkiopistolla sekä Pielisen museolla on omat, samaan logoperheeseen kuuluvat tunnukset.

 

                       

 

Kaupungin visuaalinen ilme näkyy myös kaupunkikonserniin kuuluvien Lieksan Kiinteistöt Oy:n ja Lieksan Kehitys Oy LieKen logoissa.

 

"logo"    

 

 

Lataa Lieksan kaupungin logo käyttöösi

Lataa kaupungin logo käyttöösi

 

Lieksan logon pääväri on punainen, ja sitä käytetään ensisijaisena kaikessa viestinnässä.

Tunnuksesta on olemassa lisäksi musta, harmaa ja valkoinen versio, joita käytetään, jos tausta on levoton tai värikäs, tällöin kokonaisuus rauhoitetaan tarkoitukseen sopivimmalla vaihtoehtoisella väriversiolla.

Logon mittasuhteet eivät saa muuttua logon kokoa muutettaessa ja logon suoja-alue on huomioitava. Logon käytössä tulee noudattaa Lieksan kaupungin graafista ohjeistoa.

 

"Lataa png" = sähköiseen käyttöön soveltuva logo

"Lataa pdf" = painokelpoinen tiedosto

 

Lieksa 50 -logot

Lieksa 50 -logot

Lieksa 50 -logot

Lieksa 50 -logot

Lieksa -logot

Lataa Lieksan kaupungin logo käyttöösi

Lieksan kaupungin vaakuna

 

Lieksan kaupungin vaakuna

 

Lieksan vaakunaa käytetään kaupungin hallinnon ja viranomaistoiminnan tunnuksena sekä juhlatarkoituksissa. Kaupungin vaakuna on koko Lieksan tunnus, ja sellaisena sitä voivat käyttää myös lieksalaiset yksityiset henkilöt, yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt. Kaupungin vaakunaa on käytettävä siten, että kaupungin virallisen toiminnan ja vaakunaa käyttävän muun tahon kesken ei aiheudu sekaannusta. Kaupungin vaakunaa on käytettävä sen arvon mukaisella tavalla.

Vaakunaa käytettäessä sen tulee olla heraldisesti oikea sekä kaupungin graafisten ohjeiden mukainen. Vaakunan mittasuhteet tulee pitää ennallaan vaakunan kokoa muutettaessa, eikä vaakunaa saa venyttää, eikä litistää sen kokoa muutettaessa. Vaakunan väreissä tulee noudattaa määriteltyjä värejä.

Vaakunan käytöllä on oltava positiivista kaupunkikuvaa ja tunnettuutta edistävä tai muu sellainen käyttötarkoitus, jossa vaakunan käytöllä on kaupungin kannalta myönteinen merkitys.

Lieksan kaupungin vaakunan käyttöä valvoo kaupunginhallitus (Kuntalaki 5§ ja Hallintosääntö 25 § 23). Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja voivat tarvittaessa kieltää tai vaatia vaakunan luvattoman tai sopimattoman käytön lopettamista.

 

                                     Vaakunan tekstiselitys: "Punaisessa kentässä tyvestä nouseva käsijousella ampuva mies, karvalakki päässä, kirves vyöllä, kaikki hopeaa."

Ohje logojen ja vaakunan käyttöön

 

Ohje logojen ja vaakunan käyttöön

 

 

 

 

 

Navigaatiovalikko