Aineiston kuva

Navigaatiovalikko

PTV-sisältö

Aineisto- ja tietopalvelu

Lainsäädäntö

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Lieksan aineisto- ja tietopalvelut sisältävät kirjaamo- ja arkistopalvelut.

Lieksan kaupungin asianhallintatoimessa rekisteröidään kaikki vireille tulevat päätöksentekoon liittyvät asiakirjat.

Palvelupaikat

Palvelun toteuttaa
  • Lieksan kaupunki