Navigation Menu

Lieksan kaupungin vuoden 2021 yksityisteiden kunnossapidon avustusperusteet

Lieksan kaupungin vuoden 2024 yksityisteiden kunnossapidon avustusperusteet

Lieksan kaupunki avustaa vuonna 2024 talousarviossa varatun avustusmäärärahan puitteissa yksityisteiden kunnossapitoa seuraavilla jäljempänä mainituilla ehdoilla:

  • Tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous ja tietä käytetään pysyvän asutuksen ulospääsytienä vähintään kolmen sadan metrin matkalla tai tiellä on huomattavaa läpikulkuliikennettä, joka vaatii talvikunnossapitoa.
  • Kaupunki ei avusta pelkästään maa- ja metsätalouden käytössä olevia tai pelkästään vapaa-ajan asuntoihin johtavia teitä/tieosia.
  • Avustusten osuus on enintään puolet yksityisteiden hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista ja kaupungin avustusosuus määräytyy käytettävissä olevan määrärahan perusteella.
  • Yksityistien asioiden hoitamista varten tulee olla perustettu tiekunta. Avustuksen ehtona on myös, että tiekunta on pitänyt yksityistielain (560/2018) mukaiset kokoukset ja näin pysynyt järjestäytyneenä.
  • Lisäksi tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

 

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan sähköisesti Miunpalveluiden verkkopalvelussa.

Toissijaisesti avustusta voi hakea paperisella hakulomakkeella. Paperinen lomake on saatavilla kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä, jonne se myös täytettynä palautetaan (Pielisentie 3, avoinna arkisin klo 9-15). Lomake on myös tulostettavissa alempana olevan linkin kautta.

 

Hakemuksen liitteenä tulee olla:

  • tiekunnan viimeisin kokouspöytäkirja
  • hakuvuotta edeltävä tilinpäätös tai kopiot kulutositteista
  • ajantasainen ote maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä
  • todistus kansallisesta tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (Digiroad)

 

Yksityistierekisteriotetta ja todistusta Digiroad-järjestelmästä ei tarvitse toimittaa, mikäli tiekunta on saanut myönteisen avustuspäätöksen edellisenä tai sitä edeltävänä vuonna, eivätkä tiekunnan tai yksityistien tiedot ole muuttuneet avustuspäätöksen jälkeen.

Vain hakemuslomakkeeseen kirjatut tulot/menot hyväksytään avustusta myönnettäessä. Myös talkootyöhön liittyvät kustannukset pitää olla kirjattuna avustushakemuksessa.

Huom! Pelkät tositeliitteet eivät riitä avustuksen myöntämiseen, vaan kulut tulee olla kirjattuina hakemukseen.

Tietojen päivittämisestä, hakemisesta ja toimittamisesta vastaa tiekunta. Avustus maksetaan, kun tositteet on tarkastettu ja hyväksytty.

 

Yksityisteiden kunnossapidon avustusten hakuaika 1.3.2024 klo 9.00 – 31.3.2024 klo 15.00.

Lisätietoa yksityisteistä

Lisätietoa

                 Yksityistielaki (560/2018)

                 Suomen tieyhdistys – Uusi yksityistielaki

                 Kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä (Digiroad)

                 Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteri

Yhteystiedot yksityistiet

Yhteystiedot

Juote Aleksi paikkatietoasiantuntija Pielisentie 3, 81700 Lieksa 040 1044 713 aleksi.juote@lieksa.fi