Navigation Menu

Lieksan kaupungin vuoden 2021 yksityisteiden kunnossapidon avustusperusteet

Lieksan kaupungin vuoden 2021 yksityisteiden kunnossapidon avustusperusteet

 

Lieksan kaupunki avusti vuonna 2021 talousarviossa varatun avustusmäärärahan puitteissa yksityisteiden kunnossapitoa seuraavilla jäljempänä mainituilla ehdoilla:

  • Tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous ja tietä käytetään pysyvän asutuksen ulospääsytienä vähintään kolmen sadan metrin matkalla tai tiellä on huomattavaa läpikulkuliikennettä, joka vaatii talvikunnossapitoa.
  • Kaupunki ei avusta pelkästään maa- ja metsätalouden käytössä olevia tai pelkästään vapaa-ajan asuntoihin johtavia teitä/tieosia.
  • Avustusten osuus on enintään puolet yksityisteiden hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista ja kaupungin avustusosuus määräytyy käytettävissä olevan määrärahan perusteella.
  • Yksityistien asioiden hoitamista varten tulee olla perustettu tiekunta. Avustuksen ehtona on myös, että tiekunta on pitänyt yksityistielain (560/2018) mukaiset kokoukset ja näin pysynyt järjestäytyneenä.
  • Lisäksi tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.


Avustusta haetaan sähköisesti Miunpalveluiden verkkopalvelussa ja toissijaisesti paperisella hakulomakkeella. Paperisen lomakkeen voi tulostaa itse tältä sivulta tai noutaa kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä.

 

Hakemuksen liitteenä tulee olla: tiekunnan viimeisin kokouspöytäkirja ja hakuvuotta edeltävä tilinpäätös tai kopiot kulutositteista, ajantasainen ote maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä, ja todistus kansallisesta tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (Digiroad) tulee liittää hakemuksen liitteeksi.

Yksityistierekisteriotetta ja todistusta Digiroad-järjestelmästä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa, mikäli tiekunta on saanut myönteisen avustuspäätöksen edellisenä tai sitä edeltävänä vuonna, eivätkä tiekunnan tai yksityistien tiedot ole muuttuneet avustuspäätöksen jälkeen.

Talkootyöhön liittyvät kustannukset hyväksytään vain tositteita vastaan.

Edellisten tietojen päivittämisestä, hakemisesta ja toimittamisesta vastaa tiekunta. Avustus maksetaan, kun tositteet on tarkastettu ja hyväksytty.

 

Yksityisteiden kunnossapidon avustusten hakuaika oli 15.4. – 14.5.2021.

 

Tulostettavat tiedostot:

Kunnossapidon avustusperusteet

Paperinen hakulomake kunnossapidon avustukset

 

Lisätietoa

                 Yksityistielaki (560/2018)

                 Suomen tieyhdistys – Uusi yksityistielaki

                 Kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä (Digiroad)

                 Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteri