Vieraslajit

Vieraslajit

Vieraslajit

Vieraslajit

Vieraslajit

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen avustamana joko tahattomasti tai tarkoituksella. 

Kansallisesti haitallinen vieraslaji
EU:n säädökset antavat valtioille mahdollisuuden määrittää kansallisesti haitallisia vieraslajeja. Suomi on toistaiseksi sisällyttänyt kansalliseen luetteloon 16 lajia, kahdeksan lajiryhmää sekä yhden risteymän. 

 

Lieksassa vieraslajeja varten puutarhajätteen vastaanottopaikalle (Timitrantie 2) on varattu vaihtolava, joka on merkattu tekstiilä "VIERASLAJIT". Vieraslajien vastaanotto tähän pisteeseen on maksutonta, samoin kuin muukin puutarhajätteen vastaanotto alueella.

Käsittele puutarhajäte oikein - estä vieraslajien leviäminen

Vieraskasvitorjunta

Yleisimpiä haitallisia vieraskasveja Suomessa lienevät jättiputki, komealupiini, jättipalsami ja kurtturuusu. Vieraskasveja voidaan torjua mm. kitkemällä tai niittämällä. Erityisen tärkeää on huolehtia vieraskasvien niittämisestä tai kitkemisestä syntyneestä jätteestä.

Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. (Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta, 2015/1709 § 4)

 

Käsittele puutarhajäte oikein - estä vieraslajien leviäminen