Navigaatiovalikko

Ajankohtaiset uutiset

Ajankohtaiset uutiset

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupunki solmimassa P-K:n Pelastuslaitoksen/Lieksan paloaseman kanssa lisärahoitusta turvaavan kehittämissopimuksen

Positiivinen vaikutus valtiolta tulevaan pelastustoimen rahoitukseen maakuntauudistuksen jälkeen

 

Lieksan kaupunki ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitos / Lieksan pa­lo­ase­ma ovat neuvotelleet yhteistyön tiivistämisestä erillisen ke­hit­tä­mis­so­pi­muk­sen muodossa. Asia on päätettävänä Lieksan kaupunginhallituksessa maanantaina.

 

-Siun Soten Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen talousarvioraami on kireä, ja siten alueellinen kehittäminen on haastavaa, taustoittaa kehittämissopimuksen tarvetta Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen. –Olemme yhdessä neuvotteluissa todenneet, että erilliselle, määräaikaiselle yhteistyösopimukselle on selkeä tarve.

 

Erillissopimuksella varmistetaan pelastustoimen kehittämiseen liittyen eri painopistealueita vuosille 2018-2019. –Sopimuksella on erittäin suuri merkitys Lieksan paloaseman toimintojen kehittämisessä, Lieksan paloaseman päällikkö Mika Viertola sanoo. -Pelastuslaitos on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Lieksan kaupungin eri hallintokuntien kanssa sekä pelastustoimen tehtävien muodossa, että muuna yhteistyönä. Vaikka pelastuslaitos on toiminut maakunnallisena toimijana vuodesta 2004 alkaen, kunnat ovat kuitenkin olleet omistajataho maakunnalliselle pelastuslaitokselle.

 

Palopäällikkö Viertola tähdentää, että tämä yhteistyösopimus nähdään pelastuslaitoksella jatkumona aiemmalle hyvälle kuntayhteistyölle. -Kaluston yhteiskäyttöä on toteutettu aiemminkin mm. teknisen toimen ja puistopuolen kanssa esimerkiksi erikoiskaluston osalta. Tiivistä yhteistyötä tehdään Lieksan kanssa pelastustoimen lakisääteisten tehtävien osalta myös sivistystoimen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kanssa sekä kaavoituksen osalla. Lieksan Kehitys Oy LieKen kanssa on toimittu yhdessä mm. rekrytointitapahtumissa, joissa ollaan pyritty vastaamaan tulevaisuuden koulutus- ja rekrytointihaasteisiin.

 

-Nyt solmittavalla erillissopimuksella pystymme mm. kohottamaan pelastustoimen resursseja päiväaikaan ja nostamaan henkilöstön osaamista esimerkiksi harjoitusympäristöjä kehittämällä, kertoo palopäällikkö Viertola. –Kehittämissopimus mahdollistaa myös paloaseman erikoiskaluston valmiuksien parantamisen sekä ensihoidon yöaikaisen valmiuden kohottamisen merkittävinä ajankohtina.

 

Lieksan kaupunki ja paloasema kartoittivat yhdessä kaupungin kohteita, joissa pystytään tarjoamaan erilaisten harjoitteiden tekemiselle turvalliset puitteet. -Vanha paloasema ja sen vieressä oleva entinen työ­ter­veys­huol­lon rakennus, samoin kuin Rantakylän alue antavat monipuolisen koulutus- ja harjoitusympäristön paloaseman ja tarvittaessa muiden viranomaisten henkilökunnalle, Määttänen sanoo. –Nämä rakennukset on tarkoitus purkaa, joten ne soveltuvat hyvin palo- ja pelastustoimen koulutuksen kohteiksi.

 

Siun Soten perussopimuksen 3 pykälässä "Alueen pelastustoimen ja pe­las­tuslai­tok­sen tehtävät" on määritelty, että Pelastuslaitos tuottaa pelastus- ja ensihoitopalveluja pal­ve­lu­ta­so­pää­tök­sen mukaisesti ja että pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja on­net­to­muus­uh­kia (pelastuslaki 379/2011). Kunnan halutessa päätettyä palvelutasoa korkeampaa pe­las­tus­toi­men palvelujen tasoa vastaa se näiden palvelujen tuot­ta­mi­ses­ta aiheutuvista kustannuksista

 

-Kehittämissopimuksella saadaan aikaan sekä palvelutason nostoa, että varmistetaan pelastuslaitokselle paremmat edellytykset tulevien vuosien rahoitukseen, Lieksan kaupunginjohtaja Määttänen toteaa. Pelastustoimen rahoitus maakuntauudistuksen jälkeen pohjautuu vuo­sien 2017-2019 toteutuneeseen rahoitukseen.

 

Kaupunginhallituksessa esityksenä on, että Lieksan kaupunki maksaa Pohjois-Karjalan pe­las­tus­lai­tok­sel­le Siun Soten perussopimuksen 3 § perustuen ko­ro­tet­tua pe­las­tus­toi­men maksuosuutta 1.1.2018 - 31.12.2019 vä­li­sen ajan pe­rus­so­pi­muk­sen mukaisen asukasluvun perusteella. Li­sä­mak­su­osuus on 8 €/asukas/vuosi. Tällöin vuoden 2018 li­sä­mak­su­osuu­dek­si muodostuu noin 92 640 euroa ja vuoden 2019 li­sä­mak­su­osuu­dek­si 90 392 euroa.

 

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja, p. 04010 440001

Mika Viertola, palopäällikkö, p. 013 330 9160