Navigaatiovalikko

Murupolku

Yksityistieavustushakemusohje 2019

Yksityistieavustushakemusohje 2019

 

Ensisijaisesti yksityisteiden avustuksia haetaan sähköisesti.


Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitokselta yksityisteille haettavien avustusten hakuaika vuodelle 2019 on päättynyt. Seuraava hakuaika on keväällä 2020.

 

 

Yksityisteiden perusparantamisen avustukset ovat haettavissa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Paperinen hakulomake on saatavilla kaupungin asiakaspalvelupisteestä osoitteesta Pielisentie 3 tai

voit tulostaa paperisen hakulomakkeen tästä alta:

 

Yksityistie on oikeutettu avustukseen, kun Yksityistielain (560/2018) 84 § mukaiset tiekunnan velvoitteet on täytetty. Lisäksi tiekunnan tulee täyttää Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan päätöksen mukaiset avustusten myöntämisperusteiden ehdot.

 

Avustushakemuksessa voi hakea vain edellisen kalenterivuoden toteutuneita kustannuksia. Tiedoissa tulee näkyä kustannuksia aiheuttaneen työn ajankohta vähintään kuukauden tarkkuudella. Liitteenä tulee toimittaa tilinpäätös tai kopiot kulutositteista. Talkootyöhön liittyvät kustannukset hyväksytään vain tositteita vastaan.

 

Yksityistielaki (560/2018) 84 § Kunnan avustus

 

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

 

Lainkohdan perusteella tiekunnan on täytettävä seuraavat ehdot ja toimitettava seuraavat tiedot hakemuksen liitteenä:

 

Olla perustettu tiekunta (ei yksityinen tie tai sopimustie). Hakemuksen liitteeksi vaaditaan tiekunnan viimeisin kokouspöytäkirja.

 

Avustushakemuksen liitteenä toimitetaan ajantasainen ote maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä, johon tiekunnan tiedot on päivitetty voimassa olevan yksityistielain mukaisesti.

 

Avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa todistus ajantasaisista tiedoista kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroadissa). Todistukseksi voidaan katsoa esimerkiksi viesti, jolla tarvittavat tiedot on Väylävirastoon toimitettu ja asiasta saatu kuittaus. Ilmoitus ja kuittaus on saatava myös, vaikka järjestelmiin ei olisi mitään tietoja vietävänä tai päivitettävänä.

 

Edellisten tietojen päivittämisestä, hakemisesta ja toimittamisesta vastaa tiekunta. Avustus maksetaan, kun tositteet on tarkastettu ja hyväksytty. Avustuspäätös voidaan tehdä ehdollisena, jolloin avustus maksetaan, kun tiekunta on perustettu ja rekisteröity sekä muut myöntämisperusteet täyttyvät. Ehto on voimassa 31.12.2019 saakka.

 

Avustuksien käyttöä valvoo Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos.

 

Lisätietoa

                 Yksityistielaki (560/2018)

                 Suomen tieyhdistys – Uusi yksityistielaki

                 Kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä (Digiroad)

                 Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteri

                 Ohje sähköisten avustushakemusten täyttämiseen

                 Yksityisteiden kunnossapidon ja perusparantamisen avustusten sähköinen haku 2019 (Powerpoint)

 

Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan päättämät avustusperusteet vuodelle 2019:

                  Yksityisteiden kunnossapidon avustusperusteet 2019

                  Yksityisteiden perusparantamisen avustusperusteet 2019