Navigaatiovalikko

Yksityistieavustushakemusohje

Yksityistieavustusten hakeminen

 

Ensisijaisesti yksityisteiden avustuksia haetaan sähköisesti.


Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitokselta yksityisteille haettavien kunnossapitoavustusten hakuaika on 1.-30.4.2020.

 

Yksityistie on oikeutettu avustukseen, kun Yksityistielain (560/2018) 84 § mukaiset tiekunnan velvoitteet on täytetty. Lisäksi tiekunnan tulee täyttää Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan päätöksen mukaiset avustusten myöntämisperusteiden ehdot.

 

Avustushakemuksessa voi hakea vain edellisen kalenterivuoden toteutuneita kustannuksia. Tiedoissa tulee näkyä kustannuksia aiheuttaneen työn ajankohta vähintään kuukauden tarkkuudella. Liitteenä tulee toimittaa edellisen vuoden tilinpäätös tai kopiot kulutositteista. Talkootyöhön liittyvät kustannukset hyväksytään vain tositteita vastaan.

 

 

Yksityistielaki (560/2018) 84 § Kunnan avustus

 

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

 

Lainkohdan perusteella tiekunnan on täytettävä seuraavat ehdot ja toimitettava seuraavat tiedot hakemuksen liitteenä:

 

Olla perustettu tiekunta (ei yksityinen tie tai sopimustie). Hakemuksen liitteeksi vaaditaan tiekunnan viimeisin kokouspöytäkirja.

 

Avustushakemuksen liitteenä toimitetaan ajantasainen ote maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä, johon tiekunnan tiedot on päivitetty voimassa olevan yksityistielain mukaisesti.

 

Avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa todistus ajantasaisista tiedoista kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroadissa). Todistukseksi voidaan katsoa esimerkiksi viesti, jolla tarvittavat tiedot on Väylävirastoon toimitettu ja asiasta saatu kuittaus. Ilmoitus ja kuittaus on saatava myös, vaikka järjestelmiin ei olisi mitään tietoja vietävänä tai päivitettävänä.

 

Edellisten tietojen päivittämisestä, hakemisesta ja toimittamisesta vastaa tiekunta. Avustus maksetaan, kun tositteet on tarkastettu ja hyväksytty.

 

Avustuksien käyttöä valvoo Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos.

Opastus avustusten sähköiseen hakemiseen tapahtuu keväällä 2020 ajanvarauksen kautta.

 

Lisätietoa

                 Yksityistielaki (560/2018)

                 Suomen tieyhdistys – Uusi yksityistielaki

                 Kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä (Digiroad)

                 Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteri

                 Ohje sähköisten avustushakemusten täyttämiseen