Lieksan kaupungin vuoden 2021 yksityisteiden perusparantamisen avustusperusteet

Lieksan kaupungin vuoden 2023 yksityisteiden perusparantamisen avustukset

 

Yksityisteiden perusparantamisen avustusmäärärahat (30.000 euroa) on käytetty vuodelta 2023 (31.3.2023).

 

Lieksan kaupunki avustaa vuonna 2023 talousarviossa varatun avustusmäärärahan (30.000 euroa) puitteissa yksityisteiden perusparantamista silloin, kun tie on tarpeellinen asutuksen taikka yleisen liikenteen kauttakulun vuoksi seuraavin edellytyksin ja ehdoin:

  • Avustusta voi saada tiekunnan hallinnoima tie, joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalla ja sen vaikutuspiirissä on vähintään kaksi pysyvästi asuttua taloutta tai tiellä on huomattavaa läpikulkuliikennettä.
  • Erikoistapauksessa voidaan avustaa myös lyhyempää tietä, mikäli rakentamiskustannukset ovat huomattavat esim. sillan, suurehkon rummun, pengerryksen tai muun sellaiseen verrattavan syyn takia.
  • Avustuksen saaminen edellyttää, että kohteelle on haettu valtion rahoitus. Mikäli valtion rahoituksen edellytyksiä ei ole, voidaan edellä mainitusta vaatimuksesta luopua.
  • Avustuksen ehtona on, että yksityistien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Lisäksi tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla yksityistierekisterissä sekä kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.
  • Valtion tukemia hankkeita avustetaan 50 % tiekunnan omavastuuosuudesta. Esimerkiksi: a) tie saa valtionavustusta 50 %, on kunnan avustus 25 % kokonaiskustannuksista tai b) tie saa valtionavustusta 60 % on kunnan avustus 20 % kokonaiskustannuksista.
  • Rakentamishankkeita, joille ei ole saatu valtion rahoitusta, avustetaan 50 %:lla hyväksyttävistä kustannuksista, mikäli hanke katsotaan tarpeelliseksi toteuttaa ja se täyttää edellä mainitut ehdot.