Ympäristönsuojelu

Navigaatiovalikko

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

 

Lieksan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen lupajaosto toimii ympäristönsuojeluviranomaisena. Ympäristönsuojeluviranomainen huolehtii kunnan ympäristönsuojelun sekä maa-aineslain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä. Käytännön valvontatyöstä vastaa ympäristönsuojelusihteeri.
 

Ympäristönsuojelun keskeiset tehtävät ovat         

  • ympäristölupien valmistelu ja valvonta
  • maa-aineslupien valmistelu ja valvonta
  • jätehuollon valvonta
  • vesilain valvonta
  • ympäristön tilan seuranta
  • luonnonsuojelun edistäminen
  • ympäristönsuojeluun liittyvät neuvonta, opastus ja tiedottaminen

 

Ajankohtaista

Maa-aines- ja ympäristölupa Niskavaaran kallioalue 422-893-1-11

Päätös

Kuulutus

Maa-aineslupa Etelärinne 422-415-49-1

Päätös

Kuulutus

Kuulutus meluilmoituksesta / Lieksan Muusikot ry / Parasta Ennen ja Nyt 2024

Kuulutus

 

Lupapiste

 

Lupapiste laajenee rakennusvalvonnan lisäksi ympäristönsuojeluun. Lupapisteen avulla hoidat ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset verkossa vuorokauden ympäri.

Lupapiste kattaa Lieksan ympäristö- ja maa-aineslupien, ilmoitusten, rekisteröinnin sekä poikkeamispäätösten hakemisen.

Lupapiste löytyy osoitteesta: https://www.lupapiste.fi

 

 

20.9.2022 Ympäristöministeriön järjestämää jäteraportointikoulutusta toiminnanharjoittajille ja valvojille

Ympäristönsuojelun yhteystieto

Yhteystieto

Ympäristönsuojelusihteeri Ritva Majoinen Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 795

Ajanvaraus

Ajanvaraus

Asiakaspalvelupiste Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 710 asiakaspalvelu@lieksa.fi