Osallisuus

Navigaatiovalikko

Sähköinen palautelomake

Osallistu ja vaikuta

Kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Tälle sivulle on koottu erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja Lieksassa.

 

Avoinna olevat kyselyt

 

Osallisuuskysely 2024 lieksalaisille

Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja kaupungin kehittämisen tueksi olemme kiinnostuneita kuntalaisten kokemuksista Lieksasta ja lieksalaisuudesta sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista kaupungissa ja ajatuksista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Kokemuksia ja ajatuksia selvitetään osallisuuskyselyllä.
Kysely on ensisijaisesti suunnattu Lieksassa vakituisesti tai osa-aikaisesti asuville, mutta kyselyyn voi vastata myös muualla asuvat. Kyselyyn vastaamalla voit kertoa meille, miten haluat vaikuttaa kaupungin asioihin ja millä toimilla kaupunki voisi parantaa kaupunkilaisten osallisuuden kokemusta. Osallisuuskyselyn tuloksia tullaan käyttämään myös kaupungin strategiatyön tukena.
Kyselyyn vastataan nimettömänä, eikä yksittäisiä vastauksia julkaista. Kysely uusitaan valtuustokausittain, vähintään neljän vuoden välein.

Sähköinen kysely on avoinna 19.2.-17.3.2024 osoitteessa:
https://link.webropol.com/s/osallisuuskyselylieksankaupunki

Paperinen kysely on saatavilla Lieksan kaupungin asiakaspalvelupisteessä (Pielisentie 3) ja Lieksan kirjastolla (Urheilukatu 4).


Lisätietoja:
Juha Ryynänen, hyvinvointikoordinaattori
040 1044 160
juha.ryynanen@lieksa.fi

 

 

Palautekysely talven 2024 taajamahakkuista

Sähköiseen kyselyyn voit antaa palautetta talven 2024 aikana tehtävistä taajamahakkuista. Kysely avautuu linkstä uuteen välilehteen.

Sähköinen palautelomake

Sähköinen palautelomake

Voit lähettää palautetta palautelomakkeella kaupungin palveluista tai muista kaupungin toimintaan liittyvistä asioista.

Sähköisesti lähetetyt palautteet ohjataan oikealle viranhaltijalle. Sähköisesti lähetettyjä palautteita luetaan virka-aikana ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pikaisesti.

Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on kuntalain 23 §:n mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Lieksan kaupungille aloitteita voi tehdä sähköisesti kahden eri palvelun kautta:

Tee kuntalaisaloite MiunPalvelut.fi -linkin kautta tai Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta.

 

Päättäjien ja henkilökunnan yhteystiedot

Päättäjien ja henkilökunnan yhteystiedot

Palautetta voi antaa suoraan päättäjille tai viranhaltijoille puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Henkilökunnan yhteystiedot on koottu yhteystiedot sivulle, valtuutettujen, lautakuntien jäsenten ja erilaisten neuvostojen jäsenten yhteystiedot löytyvät toimielinten sivuilta.

 

Kuulutukset

Kuulutukset

Kuulutukset-sivulla voi seurata kaupungin julkisia kuulutuksia, joilla ilmoitetaan muun muassa kaavahankkeista, myönnetyistä rakennusluvista, hyväksytyistä taksoista, kaupunginvaltuuston kokouksista, katusuunnitelmista tai kuulemistilaisuuksista.

Kaupungin kaikki kuulutukset ja kaupunkilaisia koskevat muiden viranomaisten kuulutukset ovat nähtävillä virallisella ilmoitustaululla Lieksan kaupungin asiakaspalvelupisteessä, os. Pielisentie 3, Lieksa.

 

Päätöksenteko

Päätöksenteko

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voi tutustua sähköisesti tästä.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kaupunginvaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen maanantai klo 18 Lieksan kulttuurikeskuksella, Pielisentie 9-11, Lieksa.

 

Vaikuttamistoimielimet

Vaikuttamistoimielimet

Lieksassa toimii nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja vapaa-ajanasukastoimikunta, jotka edistävät eri ikä- ja erityisryhmien osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia.

 

Saavutettavuusseloste